Św. Jakub

Jakub Starszy, zwany także Jakubem Większym, był bratem św. Jana, synem Zebedeusza i Salome. Należał do grona Dwunastu Apostołów. Był jednym z pierwszych powołanych przez Jezusa uczniów; w Ewangeliach wymieniany jest na trzecim miejscu (Łk, Mt) albo na drugim (Mk). Określa się go Starszym dla odróżnienia od drugiego Jakuba, który przystąpił do Dwunastu w późniejszym okresie. Poza tym Jezus nazwał św. Jakuba i św. Jana „synami gromu” (Mk 3,17).

Św. Jakub Większy był rybakiem, podobnie jak św. Jan. Razem z bratem mieszkał nad jeziorem Tyberiadzkim; dokładna miejscowość pozostaje nieznana, jednak przypuszcza się, że pochodzili z Betsaidy, jak św. Piotr, Andrzej i Filip, gdyż spotykali się przy połowach ryb. W Ewangelii św. Łukasza znajduje się nawet informacja, że Jan i Jakub byli wspólnikami Szymona-Piotra (Łk 5,10).

Św. Jakub Starszy był jednym z Apostołów najbliższych Jezusowi. Uczestniczył w Jego Przemienieniu na Górze Tabor, (Mt 17,1-8; Mk 9, 2-8; Łk 9, 28-36), towarzyszył Jezusowi w ogrodzie Getsemani oraz był świadkiem wskrzeszenia córki Jaira (Mk 5,37; Łk 8,51). Były to wyjątkowe wydarzenia, w których udział brali, oprócz św. Jakuba, tylko św. Piotr i św. Jan.

W Dziejach Apostolskich św. Jakub Starszy został wspomniany tylko dwa razy: w wykazie Apostołów (Dz 1,13) oraz w informacji o jego męczeńskiej śmierci:

W tym samym czasie Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana. (Dz 12, 1-2)

Jakub poniósł śmierć w 44 r. Został stracony bez procesu. Jest drugim, po ukamienowanym św. Szczepanie, męczennikiem Kościoła, a pierwszym Apostołem-męczennikem.

Znana powszechnie jest średniowieczna legenda o podróży św. Jakuba do Hiszpanii, gdzie miał się udać przed objęciem urzędu biskupa gminy jerozolimskiej. Według tradycji w VII wieku sprowadzono z Jerozolimy do Compostelii (hiszpańska miejscowość) relikwie św. Jakuba. Miejsce to przyjęło nazwę Santiago (hiszp. św. Jakub) de Compostella i do dziś jest jednym z głównych celów pielgrzymek wiernych z całego świata, z względu na znajdujący się tam grób św. Jakuba.

W ikonografii jest przedstawiany jako starzec w długiej tunice i w płaszczu albo jako pielgrzym w kapeluszu. Jego atrybutami są: bukłak, kij pielgrzyma, miecz, muszla, zwój, księga, torba.

Wspomnienie św. Jakuba Starszego obchodzi się w Kościele katolickim 25 lipca.

Patronat

Św. Jakub jest patronem Hiszpanii i Portugalii, ale także hospicjów, szpitali, sierot oraz pielgrzymów.

Polecamy również:

 • Św. Piotr

  Św. Piotr miał właściwie na imię Szymon (Symeon). Pochodził z Betsaidy nad Jeziorem Genezaret (Galilejskim) i był rybakiem. Jego bratem był św. Andrzej. Obaj należeli do grona Dwunastu Apostołów. Przed powołaniem przez Jezusa byli najprawdopodobniej uczniami św. Jana Chrzciciela. Więcej »

 • Św. Paweł

  Św. Paweł pochodził z Tarsu w Cylicji. Był Żydem, ale jednocześnie obywatelem Rzymu. Urodził się ok. 8 r. po narodzeniu Chrystusa. Pochodził z rodu Beniamina i należał do grona faryzeuszy. Więcej »

 • Św. Andrzej

  Św. Andrzej pochodził z Betsaidy, był bratem św. Piotra i razem z nim mieszkał u jego teściowej w Kafarnaum. Zajmował się łowieniem ryb. Początkowo był uczniem Jana Chrzciciela (J 1, 35-41). Został Więcej »

 • Św. Jan

  Św. Jan był synem Zebedeusza i Salome oraz bratem Jakuba Starszego. Należał do grona Dwunastu Apostołów; był spośród nich najmłodszy. Był również Ewangelistą; autorem Ewangelii św. Jana. Więcej »

 • Św. Tomasz

  Św. Tomasz należał do grona Dwunastu Apostołów. Nazywany jest również Didymosem, czyli Bliźniakiem. Ewangelie nie poświęcają mu wiele miejsca, a w Dziejach Apostolskich został wspomniany tylko raz – w wykazie Apostołów. Niemniej fragmenty poświęcone Tomaszowi są znaczące. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 1 =
Ostatnio komentowane
Ok
• 2024-02-26 07:33:18
ok
• 2024-02-25 18:12:20
Smog to taki cichy zabójca, którego niekiedy nie widzimy, a negatywnie oddziałuje na na...
• 2024-02-25 18:02:05
.
• 2024-02-24 12:28:53
Dziękuję za szczegółowy wykaz wraz z opisem.
• 2024-02-23 13:00:06