Św. Jakub

Jakub Starszy, zwany także Jakubem Większym, był bratem św. Jana, synem Zebedeusza i Salome. Należał do grona Dwunastu Apostołów. Był jednym z pierwszych powołanych przez Jezusa uczniów; w Ewangeliach wymieniany jest na trzecim miejscu (Łk, Mt) albo na drugim (Mk). Określa się go Starszym dla odróżnienia od drugiego Jakuba, który przystąpił do Dwunastu w późniejszym okresie. Poza tym Jezus nazwał św. Jakuba i św. Jana „synami gromu” (Mk 3,17).

Św. Jakub Większy był rybakiem, podobnie jak św. Jan. Razem z bratem mieszkał nad jeziorem Tyberiadzkim; dokładna miejscowość pozostaje nieznana, jednak przypuszcza się, że pochodzili z Betsaidy, jak św. Piotr, Andrzej i Filip, gdyż spotykali się przy połowach ryb. W Ewangelii św. Łukasza znajduje się nawet informacja, że Jan i Jakub byli wspólnikami Szymona-Piotra (Łk 5,10).

Św. Jakub Starszy był jednym z Apostołów najbliższych Jezusowi. Uczestniczył w Jego Przemienieniu na Górze Tabor, (Mt 17,1-8; Mk 9, 2-8; Łk 9, 28-36), towarzyszył Jezusowi w ogrodzie Getsemani oraz był świadkiem wskrzeszenia córki Jaira (Mk 5,37; Łk 8,51). Były to wyjątkowe wydarzenia, w których udział brali, oprócz św. Jakuba, tylko św. Piotr i św. Jan.

W Dziejach Apostolskich

Polecamy również:

 • Św. Piotr

  Św. Piotr miał właściwie na imię Szymon (Symeon). Pochodził z Betsaidy nad Jeziorem Genezaret (Galilejskim) i był rybakiem. Jego bratem był św. Andrzej. Obaj należeli do grona Dwunastu Apostołów. Przed powołaniem przez Jezusa byli najprawdopodobniej uczniami św. Jana Chrzciciela. Więcej »

 • Św. Paweł

  Św. Paweł pochodził z Tarsu w Cylicji. Był Żydem, ale jednocześnie obywatelem Rzymu. Urodził się ok. 8 r. po narodzeniu Chrystusa. Pochodził z rodu Beniamina i należał do grona faryzeuszy. Więcej »

 • Św. Andrzej

  Św. Andrzej pochodził z Betsaidy, był bratem św. Piotra i razem z nim mieszkał u jego teściowej w Kafarnaum. Zajmował się łowieniem ryb. Początkowo był uczniem Jana Chrzciciela (J 1, 35-41). Został Więcej »

 • Św. Jan

  Św. Jan był synem Zebedeusza i Salome oraz bratem Jakuba Starszego. Należał do grona Dwunastu Apostołów; był spośród nich najmłodszy. Był również Ewangelistą; autorem Ewangelii św. Jana. Więcej »

 • Św. Tomasz

  Św. Tomasz należał do grona Dwunastu Apostołów. Nazywany jest również Didymosem, czyli Bliźniakiem. Ewangelie nie poświęcają mu wiele miejsca, a w Dziejach Apostolskich został wspomniany tylko raz – w wykazie Apostołów. Niemniej fragmenty poświęcone Tomaszowi są znaczące. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 3 =
Ostatnio komentowane
Jo
• 2022-01-23 21:05:24
super polecam te szkołę !!!!!!
• 2022-01-23 15:43:46
super szkoła
• 2022-01-23 15:36:46
fwwe
• 2022-01-23 15:10:36
8
• 2022-01-23 14:30:29