Św. Bartłomiej

Św. Bartłomiej był jednym z Dwunastu Apostołów. W Ewangelii św. Jana zamiast imienia Bartłomiej pojawia się imię Natanael, ale według krytyki biblijnej i tradycji chodzi o tę samą osobę.

Pismo Święte zawiera niewiele informacji o Bartłomieju. W Ewangeliach synoptycznych (czyli św. Mateusza, św. Marka i św. Łukasza) pojawia się wyłącznie w wykazach Apostołów. Więcej mówi o nim Ewangelia św. Jana, gdzie zostaje ukazany jako przyjaciel Filipa Apostoła. Podaje również, że pochodził z Kany Galilejskiej. Św. Jan szczegółowo opisuje także pierwsze spotkanie Bartłomieja-Natanaela z Jezusem:

Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy - Jezusa, syna Józefa z Nazaretu». Rzekł do niego Natanael: «Czyż może być co dobrego z Nazaretu?» Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz!» Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: «Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu». Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?» Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym». Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!» Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to». (J 1,45-50)

To św. Filip przyprowadził Natanela do Chrystusa, dlatego zawsze w rejestrach Apostołów występują obok siebie.

Św. Jan wspomina Bartłomieja-Natanela w swojej Ewangelii jeszcze raz, przy okazji opisu cudownego połowu ryb po zmartwychwstaniu Chrystusa (J 21,2-6). Na tej wzmiance obecność Apostoła na kartach Nowego Testamentu dobiega końca. W Dziejach Apostolskich figuruje w wykazie Apostołów, ale Pismo nie podaje żadnych informacji o jego dalszej działalności, misjach.

Również tradycja chrześcijańska niewiele mówi o św. Bartłomieju. Jego postać pozostaje w cieniu innych Apostołów. Św. Euzebiusz i Św. Hieronim w swoich dziełach sugerują, że św. Bartłomiej prowadził działalność misyjną w Indiach. Z kolei św. Rufin był zdania, że Apostoł głosił Ewangelię w Etiopii. Inne podania mówią o aktywności św. Bartłomieja w Arabii Saudyjskiej, wśród Partów i w Mezopotamii. Wersji zatem jest wiele, ale żadna nie jest potwierdzona.

O św. Bartłomieju mówią apokryfy: Ewangelia Bartłomieja, Apokalipsa Bartłomieja oraz Męka Bartłomieja Apostoła. Pierwsze dwa nie zachowały się w całości i znane są wyłącznie ich krótkie fragmenty. Z kolei według Męki Bartłomieja Apostoł miał głosić Słowo Boże w Armenii i tam ponieść śmierć męczeńską ok. 70 r. po Chr.

W ikonografii św. Bartłomiej jest ukazywany ze swoimi atrybutami: księgą, zwojem i nożem rzeźnickim, gdyż według tradycji przed śmiercią Apostoła zdarto z niego skórę. 

Wspomnienie św. Bartłomieja w Kościele katolickim obchodzi się 24 sierpnia.

Patronat

Św. Bartłomiej jest przede wszystkim patronem rzemieślników, w tym: rzeźników, garbarzy, tynkarzy, piekarzy, krawców, szewców, górników. Wzywany jest w przypadku chorób o podłożu nerwowym oraz chorób skóry. Bywa także uważany za opiekuna pasterzy, rolników i właścicieli winnic.

Polecamy również:

 • Św. Piotr

  Św. Piotr miał właściwie na imię Szymon (Symeon). Pochodził z Betsaidy nad Jeziorem Genezaret (Galilejskim) i był rybakiem. Jego bratem był św. Andrzej. Obaj należeli do grona Dwunastu Apostołów. Przed powołaniem przez Jezusa byli najprawdopodobniej uczniami św. Jana Chrzciciela. Więcej »

 • Św. Paweł

  Św. Paweł pochodził z Tarsu w Cylicji. Był Żydem, ale jednocześnie obywatelem Rzymu. Urodził się ok. 8 r. po narodzeniu Chrystusa. Pochodził z rodu Beniamina i należał do grona faryzeuszy. Więcej »

 • Św. Andrzej

  Św. Andrzej pochodził z Betsaidy, był bratem św. Piotra i razem z nim mieszkał u jego teściowej w Kafarnaum. Zajmował się łowieniem ryb. Początkowo był uczniem Jana Chrzciciela (J 1, 35-41). Został Więcej »

 • Św. Jakub

  Jakub Starszy, zwany także Jakubem Większym, był bratem św. Jana, synem Zebedeusza i Salome. Należał do grona Dwunastu Apostołów. Był jednym z pierwszych powołanych przez Jezusa uczniów; w Ewangeliach wymieniany jest na trzecim miejscu (Łk, Mt) albo na drugim (Mk). Więcej »

 • Św. Jan

  Św. Jan był synem Zebedeusza i Salome oraz bratem Jakuba Starszego. Należał do grona Dwunastu Apostołów; był spośród nich najmłodszy. Był również Ewangelistą; autorem Ewangelii św. Jana. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
Ostatnio komentowane
xd
• 2024-04-16 17:58:56
@Mariola - dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony. Pozdrawiamy :)
• 2024-04-16 07:36:55
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24