Św. Mateusz

Św. Mateusz był zarówno jednym z Dwunastu Apostołów, jak i Ewangelistą (autorem Ewangelii św. Mateusza).

W Ewangelii św. Marka i Ewangelii św. Łukasza (Łk 5,27) występuje pod imieniem Lewi:

Przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za Mną!. On wstał i poszedł za Nim. (Mk 2,14)

Najprawdopodobniej imię Mateusz (hebr. Mattaj/ Mattanja – „dar Boga”) nadał Lewiemu sam Chrystus.

Św. Mateusz pochodził z Galilei i pracował w Kafarnaum jako celnik, pobierając opłaty za przewóz towarów i przejazdy przez jezioro Genezaret. Na celników patrzono wówczas jako na grzeszników i zdrajców, gdyż pracowali dla Rzymian. Chrystus jednak jadał z celnikami, co wzbudzało zdziwienie i wstręt faryzeuszów. W opisie swojego powołania Mateusz przytacza dialog między nimi, a Chrystusem:

Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On usłyszawszy to, rzekł: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. (Mt 9, 11-13)

Historia Mateusza przed powołaniem jest nieznana. Wiadomo jednak, że nie opierał się wezwaniu Chrystusa i zostawił wszystko, aby móc iść za Nim. W Nowym Testamencie brak jest informacji o jego osobistej działalności. Niemniej jego imię zawsze widnieje w wykazach imion Apostołów (Mt 10,3; Mk 3,18; Łk 6,15; Dz 1,13).

Mateusz zajął się głoszeniem Słowa Bożego wśród nawróconych Żydów i to do nich skierował Ewangelię, którą spisał między 50-60 r. po Chr. Świadczy o tym bogactwo cytatów ze Starego Testamentu, za pomocą których Mateusz chciał ukazać, że Jezus Chrystus był oczekiwanym Mesjaszem, który zrealizował obietnice Boga, przekazane przez Prawo i proroctwa.

Z pism Ojców Kościoła wynika, że po działalności w Jerozolimie, Mateusz udał się również do pogan, najprawdopodobniej do Etiopii. Przyjmuje się, że zginął śmiercią męczeńską. Relikwie św. Mateusza znajdują się w katedrze w Salerno, gdzie zostały przewiezione w X w.

W sztuce i ikonografii św. Mateusz początkowo był przedstawiany jako młody chłopiec. W średniowieczu przypisano mu wizerunek silnie zbudowanego mężczyzny. Z kolei w Bizancjum występował jako siwowłosy starzec.

Do jego atrybutów należą: miecz, księga, pióro, sakwa z pieniędzmi, torba podróżna a także anioł.

Patronat

Św. Mateusz jest patronem celników, poborców podatkowych, księgowych i osób zajmujących się finansami, bankowców, ale również patronem miasta i diecezji Salerno. Do św. Mateusza zwraca się także w przypadkach problemów z alkoholem.

Polecamy również:

 • Św. Piotr

  Św. Piotr miał właściwie na imię Szymon (Symeon). Pochodził z Betsaidy nad Jeziorem Genezaret (Galilejskim) i był rybakiem. Jego bratem był św. Andrzej. Obaj należeli do grona Dwunastu Apostołów. Przed powołaniem przez Jezusa byli najprawdopodobniej uczniami św. Jana Chrzciciela. Więcej »

 • Św. Paweł

  Św. Paweł pochodził z Tarsu w Cylicji. Był Żydem, ale jednocześnie obywatelem Rzymu. Urodził się ok. 8 r. po narodzeniu Chrystusa. Pochodził z rodu Beniamina i należał do grona faryzeuszy. Więcej »

 • Św. Andrzej

  Św. Andrzej pochodził z Betsaidy, był bratem św. Piotra i razem z nim mieszkał u jego teściowej w Kafarnaum. Zajmował się łowieniem ryb. Początkowo był uczniem Jana Chrzciciela (J 1, 35-41). Został Więcej »

 • Św. Jakub

  Jakub Starszy, zwany także Jakubem Większym, był bratem św. Jana, synem Zebedeusza i Salome. Należał do grona Dwunastu Apostołów. Był jednym z pierwszych powołanych przez Jezusa uczniów; w Ewangeliach wymieniany jest na trzecim miejscu (Łk, Mt) albo na drugim (Mk). Więcej »

 • Św. Jan

  Św. Jan był synem Zebedeusza i Salome oraz bratem Jakuba Starszego. Należał do grona Dwunastu Apostołów; był spośród nich najmłodszy. Był również Ewangelistą; autorem Ewangelii św. Jana. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 2 =
Ostatnio komentowane
xdxd jestem taka sigma ze to szok pyr jala
• 2024-04-17 09:06:00
xd
• 2024-04-16 17:58:56
@Mariola - dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony. Pozdrawiamy :)
• 2024-04-16 07:36:55
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13