Literatura II połowy XIX w. w Europie - charakterystyka - strona 4

wyższych idei, kierujące się w życiu najprostszymi wartościami, potrzebami oraz instynktami. Z tego powodu w ich dziełach najczęściej pojawiali się bohaterowie z marginesu społecznego – ludzie naznaczeni biedą, cierpieniem i patologiami.

Przedstawiciele naturalizmu starali się oddawać świat w sposób skrajnie realny. W tym celu stosowali techniki realistów, kładąc największy nacisk na stosowanie języka charakterystycznego dla danych środowisk oraz stosując często brutalne, turpistyczne opisy.

Wśród najważniejszych przedstawicieli naturalizmu wymienia się: Emila Zolę, Julesa i Edmonda Goncourtów, Gabrielę Zapolską oraz Antoniego Sygietyńskiego.

Impresjonizm

Impresjonizm narodził się na gruncie sztuk plastycznych, lecz szybko znalazł miejsce także w literaturze. W dużej mierze stanowił on opozycję dla realizmu, akcentując rolę przeżycia oraz uciekając od szarości egzystencji. Pojawiał się we wszystkich gatunkach – prozie, dramacie oraz poezji.

W prozie impresjonizm nigdy nie stał się nurtem samodzielnym. Należałoby raczej uznać go za technikę artystyczną stosowaną przez twórców. Polegała ona głównie na zastąpieniu narratora obiektywnego – subiektywnym. W ten sposób ukazywano często

Komentarze (1)
Wynik działania 5 + 4 =
Uczeń
2016-12-05 17:25:49
Dzięki za pomoc!
Ostatnio komentowane
???
??? • 2020-09-23 19:46:43
nie wiem
linia brzegowa(półwyspy, wyspy, morza i oceany) • 2020-09-23 16:23:59
ez
tak o • 2020-09-23 15:28:13
adł w końcu stoła, Podparł się w boki jak basza: »Hulaj dusza! hulaj!« woła, Ś...
 Jedzą, piją, lulki palą, Tańce, hulanka, swawola; Ledwie karczmy nie rozwalą, Cha, cha! chi, chi! hejża! hola!  Twardowski si • 2020-09-23 09:50:19
dzięki wielkie!
xayoo • 2020-09-21 12:24:47