Literatura II połowy XIX w. w Europie - charakterystyka - strona 4

się w życiu najprostszymi wartościami, potrzebami oraz instynktami. Z tego powodu w ich dziełach najczęściej pojawiali się bohaterowie z marginesu społecznego – ludzie naznaczeni biedą, cierpieniem i patologiami.

Przedstawiciele naturalizmu starali się oddawać świat w sposób skrajnie realny. W tym celu stosowali techniki realistów, kładąc największy nacisk na stosowanie języka charakterystycznego dla danych środowisk oraz stosując często brutalne, turpistyczne opisy.

Wśród najważniejszych przedstawicieli naturalizmu wymienia się: Emila Zolę, Julesa i Edmonda Goncourtów, Gabrielę Zapolską oraz Antoniego Sygietyńskiego.

Impresjonizm

Impresjonizm narodził się na gruncie sztuk plastycznych, lecz szybko znalazł miejsce także w literaturze. W dużej mierze stanowił on opozycję dla realizmu, akcentując rolę przeżycia oraz uciekając od szarości egzystencji. Pojawiał się we wszystkich gatunkach – prozie, dramacie oraz poezji.

W prozie impresjonizm nigdy nie stał się nurtem samodzielnym. Należałoby raczej uznać go za technikę artystyczną stosowaną przez twórców. Polegała ona głównie na zastąpieniu narratora obiektywnego – subiektywnym. W ten sposób ukazywano często przeżycia bohaterów, którzy

Polecamy również:

  • Realizm w literaturze - cechy, założenia, przedstawiciele

    Pozytywizm był nurtem ideowym, który stanowił w dużej mierze stanowił przeciwieństwo epoki romantyzmu. Szczególnie mocno odwrócono się od duchowej, napiętnowanej idealizmem wizji świata na rzecz jego naukowego oglądu i obrazu. To właśnie wiedza stanowiła dla zwolenników nowych... Więcej »

  • Naturalizm w literaturze - cechy, założenia, przedstawiciele

    Źródeł naturalizmu należy doszukiwać się w bardzo prężnie rozwijającym się w czasach pozytywizmu przyrodoznawstwie. Myśliciele tego okresu często przenosili zasady czysto biologiczne na życie społeczne, próbując stosować do niego klucz pojęciowy zaczerpnięty właśnie z przyrodoznawstwa. Więcej »

  • Oscar Wilde – biografia, książki

    Urodził się w Dublinie 16 października 1854 roku. Pisarz przyszedł na świat w rodzinie lekarza i poetki, która prowadziła jeden z najsłynniejszych salonów literackich w Irlandii. Wilde uczył się najpierw w Enniskillen, a następnie Dublinie w Trinity College. Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 4 + 1 =
Uczeń
2016-12-05 17:25:49
Dzięki za pomoc!
Ostatnio komentowane
jsha
lol xd • 2021-09-21 19:01:58
dizeki bardzo, gang sicario$ pozdrawia
sentino • 2021-09-21 18:53:22
extra dziękuje
lol • 2021-09-21 15:40:54
kozacki material
johncena • 2021-09-21 14:35:44
dzięki zrobiliście mi zadanie z polaka
Twoja Stara • 2021-09-20 16:27:02