Aleksander Puszkin - życie i twórczość - strona 2

Mikołaj I wezwał poetę do Moskwy.

Podczas zesłania przebywał w Kiszyniowie, Odessie, na Kaukazie i Krymie.

Prowadził ożywioną korespondencję z Adamem Mickiewiczem jako kolegą po fachu.

W 1831 roku ożenił się w Moskwie Natalią Gonczarową, po czym wspólnie przeprowadzili się do Petersburga. Puszkin wówczas wciąż pozostawał pod policyjnym nadzorem.

Ze względu na transparentność poglądów politycznych, życie Aleksandra Puszkina owiane było pasmem intryg i domysłów – zmarł w wyniku obrażeń poniesionych w pojedynku z francuskim emigrantem, broniąc honoru swojej małżonki.

Aleksander Puszkin - życie i twórczość
Aleksander Puszkin/ www.wikimedia.org.pl, A. Robst

Twórczość

Gdy poeta skończył osiemnaście lat, na stałe osiadł w Petersburgu, gdzie intensywnie angażował się w literackie życie miasta – należał do grupy Arzamas oraz koła literackiego „Zielona lampa” – tam nawiązał kontakty z dekabrystami, które potem przysporzyły mu kłopotów i spowodowały zesłanie.

Zetknięcie się z nowymi poglądami zaowocowały bowiem wierszami potępiającymi tyranię carów Aleksandra i Mikołaja np. Do Czaadajewa, elegia Wieś, oda Wolność.

To Puszkin na rosyjski grunt przeniósł fascynację twórczością Byrona (Jeniec kaukaski – 1822; Fontanna Bachczyseraju – 1823; Cyganie – 1824) oraz Waltera Scotta.

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 1 =
Ostatnio komentowane
adł w końcu stoła, Podparł się w boki jak basza: »Hulaj dusza! hulaj!« woła, Ś...
 Jedzą, piją, lulki palą, Tańce, hulanka, swawola; Ledwie karczmy nie rozwalą, Cha, cha! chi, chi! hejża! hola!  Twardowski si • 2020-09-23 09:50:19
dzięki wielkie!
xayoo • 2020-09-21 12:24:47
Dzk , bardzo pomocne
bobas • 2020-09-16 17:40:29
kocham Polską literatórę
tgyfvg • 2020-09-15 11:00:30
nom fajne
123445676878 • 2020-09-14 18:20:58