Tryby warunkowe - język angielski - strona 5

przestawnego). Inwersja jest cechą języka formalnego, np:

Were you to go abroad, you might need a passport.
Had I met her, I would have told you.

Co zamiast 'if'?

Warunek może zostać wyrażony także za pomocą następujących wyrazów i struktur: unless (jeśli nie), provided that (pod warunkiem), as long as (jeśli tylko), supposing (załóżmy, że), imagine (wyobraź sobie), but for (gdyby nie), otherwise (w przeciwnym razie), in case (w razie gdyby), even though (mimo że).

Przykłady zdań:

Don't say anything, unless they ask you to. - Nie mów nic, jeśli cię o to nie poproszą.

Imagine you won the lottery. What would you do? - Wyobraź sobie, że wygrałeś na loterii. Co byś zrobił?

I have to go now, otherwise I'll be late for school. - Muszę wyjść teraz, w przeciwnym razie spóźnię się do szkoły.

But for your help, we wouldn't have managed to finish it. - Gdyby nie twoja pomoc, nie zdołalibyśmy tego ukończyć.

Take your coat in case it is cold. - Weź płaszcz na wypadek, gdyby było zimno.

Możliwe jest także stworzenie zdań warunkowych za pomocą trybu rozkazującego:

Choose our offer, and you will be satisfied! - Wybierz naszą ofertę, a będziesz zadowolony.

Powyższe zdanie można zmodyfikować przez 'if', a znaczenie pozostanie to samo:

If you choose our offer, you will be satisfied – Jeśli wybierzesz naszą ofertę, będziesz zadowolony.

Polecamy również:

Komentarze (1)
Wynik działania 1 + 2 =
Ania
2018-10-23 18:23:11
Bardzo fajny tekst, jakby ktoś chciałjeszcze doczytać, to znalazłem tez fajny tekst na temat trybów warunkowych tutaj: https://speakingo.com/angielskie-tryby-warunkowe-aka-conditionals/
Ostatnio komentowane
FAJNIE
BUBIKSON • 2021-12-08 21:43:02
super wyjaśnione!
Amelia • 2021-12-07 07:58:07
Fajne
Geniusz matematyczny • 2021-12-06 19:23:28
Ruda, dziękujemy za zwrócenie uwagi, poprawione :)
ADMIN • 2021-12-07 11:56:56
Łatwo
bynio • 2021-12-05 15:42:03