Stopniowanie przymiotników - język angielski, przykłady - strona 4

najbardziej (the most). Tutaj również powinniśmy sięgnąć do zasad gramatyki języka polskiego.

Przykłady zdań z długimi przymiotnikami w stopniu najwyższym:

He is the most intelligent student in our school.
It was the most entertaining movie I have ever seen.
This is the most delicious dish in this restaurant.

Z zagadnieniem stopniowania przymiotników związane jest również porównywanie. Jak już zostało wcześniej wspomniane, możemy porównać dwie wartości używając stopnia wyższego, czyli za pomocą konstrukcji 'more... than'.

Możemy jednak porównywać jakieś wartości w drugą stronę, używając 'not as ...as':   

Tom is not as tall as Jacob. (= Jacob is taller)
Anna is not as intelligent as her teacher. (= her teacher is more intelligent)
Krawow is not as big as New York. (= New York is bigger)

III Stopień niższy i najniższy przymiotnika w języku angielskim

Przymiotniki można nie tylko wzmacniać, ale też osłabiać. Stopień niższy i najniższy tworzymy za pomocą less (mniej) oraz the least (najmniej), np.:

experienced – less experienced – the least experienced
doświadczony – mniej doświadczony – najmniej doświadczony

interesting – less interesting – the least interesting
interesujący – mniej interesujący – najmniej interesujący

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
Ostatnio komentowane
XD
KOLUCH • 2021-05-15 16:27:39
xd
lol • 2021-05-15 13:46:01
git k
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk • 2021-05-14 20:27:26
Dziękuje
Zuza • 2021-05-14 15:53:42
JD
JD • 2021-05-14 14:44:06