Jak napisać rozprawkę po angielsku - budowa, schemat, słownictwo - strona 2

Jeżeli rozważamy zarówno zalety i wady danego zagadnienia, to wówczas dobrze jest podzielić rozwinięcie na dwie części: pozytywne i negatywne aspekty związane z przedstawianym tematem;

3. zakończenia, w którym należy podsumować przedstawione przez nas argumenty. Co ważne, podsumowując wcześniej przedstawione aspekty nie należy powtarzać tego, co napisaliśmy wcześniej za pomocą tych samych zdań, jakich już użyliśmy.

Przydatne zwroty i słownictwo

a complex issue - złożone zagadnienie

Nowadays - obecnie

In this day and age - w tych czasach

It is gaining popularity among ... - Zyskuje na popularności pośród ...

It has been a widely discussed issue. - Stało się to szeroko omawianym zagadnieniem.

an issue - sprawa, kwestia

a matter - sprawa, kwesta

to refect upon ... - zastanowić się nad ...

It appears that ... - Wydaje się, że ...

It seems that ... - Wydaje się, że ...

To begin with, - zaczynając od ...

Firstly, ... - po pierwsze ...

What is more, ... - co więcej ...

In addition, - w dodatku ...

Due to the fact that ... - W związku z faktem, że ...

Thanks to ... - Dzięki ...

To sum up, ... - Podsumowując ...

All in all, ... - Podsumowując ...

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 5 =
Ostatnio komentowane
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39
Ciekawe jak daleko czasowo sięgają Politycy. 2050 ? Czyli doprzodu do tyłu 2023. Grolsz...
Nick Radek • 2021-06-27 07:22:58