Przymiotniki angielskie - gramatyka, dzierżawcze, jak tworzyć, kolejność - strona 7

znaczenie przeciwstawne lub negatywne:

Przykład: ir + responsible = irresponsible (ir + odpowiedzialny = nieodpowiedzialny)

un   unbelievable  unclear   uninteresting
ir   irregular   irrational   irresponsible
im  impatient   impolite   immoral
in   informal   incorrect   inexpensive
dis   disloyal   dishones

Konstrukcje porównawcze

stopień równy

W celu porównania dwóch wartości w stopniu równym używamy:

as... as... - tak... jak...
oraz
not as/so ... as... - nie jest tak... jak...

He is as tall as his brother. - On jest tak wysoki jak jego brat.
She is as intelligent as her teacher. - Ona jest tak inteligentna jak
The aren't as rich as their friends. - Oni nie są tak bogaci jak ich przyjaciele.

Przed pierwszym 'as' możemy również dodać np. nearly (prawie), almost (prawie), twice (dwukrotnie) w celu dookreślenia porównania.

My house is half as big as yours.
This car is nearly as modern as yours.

stopień wyższy (stopniowanie przymiotnika)

Tego typu porównanie wymaga użycia konstrukcji:
 -er than ...
lub
more/less ... than...

Szczegóły dotyczące stosowania tych struktur zostały opisane w osobnym podrozdziale.

You are smarter than your partner. - Jesteś sprytniejszy od swojego partnera.
Our team is more

Polecamy również:

Komentarze (1)
Wynik działania 4 + 1 =
Ferdynand Kiepski
2017-04-27 18:05:16
całkiem spoko
Ostatnio komentowane
a gdzie jest załadowanie odzieży do pralki XD?
gsp367 • 2021-04-15 20:06:10
Ja nie ogarniam
Twój Stary • 2021-04-15 15:55:35
ll
k,l • 2021-04-15 14:03:02
nope
debil • 2021-04-15 09:58:55