Przymiotniki angielskie - gramatyka, dzierżawcze, jak tworzyć, kolejność - strona 7

znaczenie przeciwstawne lub negatywne:

Przykład: ir + responsible = irresponsible (ir + odpowiedzialny = nieodpowiedzialny)

un   unbelievable  unclear   uninteresting
ir   irregular   irrational   irresponsible
im  impatient   impolite   immoral
in   informal   incorrect   inexpensive
dis   disloyal   dishones

Konstrukcje porównawcze

stopień równy

W celu porównania dwóch wartości w stopniu równym używamy:

as... as... - tak... jak...
oraz
not as/so ... as... - nie jest tak... jak...

He is as tall as his brother. - On jest tak wysoki jak jego brat.
She is as intelligent as her teacher. - Ona jest tak inteligentna jak
The aren't as rich as their friends. - Oni nie są tak bogaci jak ich przyjaciele.

Przed pierwszym 'as' możemy również dodać np. nearly (prawie), almost (prawie), twice (dwukrotnie) w celu dookreślenia porównania.

My house is half as big as yours.
This car is nearly as modern as yours.

stopień wyższy (stopniowanie przymiotnika)

Tego typu porównanie wymaga użycia konstrukcji:
 -er than ...
lub
more/less ... than...

Szczegóły dotyczące stosowania tych struktur zostały opisane w osobnym podrozdziale.

You are smarter than your partner. - Jesteś sprytniejszy od swojego partnera.
Our team is more

Polecamy również:

Komentarze (1)
Wynik działania 5 + 1 =
Ferdynand Kiepski
2017-04-27 18:05:16
całkiem spoko
Ostatnio komentowane
w
ldwjnd • 2021-07-27 09:06:46
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39