Uniwersał połaniecki - czym był? Postanowienia, znaczenie, skutki

Pierwsze miesiące insurekcji kościuszkowskiej przyniosły znaczące sukcesy strony polskiej. Oprócz udanego wywołania powstania i opanowania najważniejszych miast Rzeczpospolitej, udało się również rozbić część wojsk rosyjskich w bitwie pod Racławicami (4.04.1794). W bitwie tej wykazali się chłopscy uczestnicy powstania, mimo słabego wyposażenia zdolni do zdobycia rosyjskiej artylerii, co zaważyło na losach bitwy.

Tadeusz Kościuszko był świadomy tego, że zaangażowanie w powstanie mas chłopskich wydatnie zwiększy jego szanse na zwycięstwo. Aby przekonać chłopów do powstania, jednocześnie zaś realizować plany stronnictwa reformatorskiego, Kościuszko wydał w obozie niedaleko Połaniec uniwersał, mający w założeniu poprawić dolę chłopów.

W myśl tego dokumentu, chłopi mieli otrzymać wolność osobistą i prawo do opuszczania wsi po uregulowaniu wszystkich powinności. Zmniejszano im także wymiar pańszczyzny. Zapewniono im nieusuwalność z ziemi i pozwolenie na uczestniczenie samodzielnie w sądach w niektórych wypadkach. Oprócz tego powołano urząd dozorcy, który miał dbać o przestrzeganie praw chłopów i realizację uniwersału. Jeden z nich miał przypadać na 1000 gospodarstw.

Niestety, uniwersał odniósł tylko połowiczny sukces. Szlachta starała się blokować niekorzystne dla nich uchwały, często nawet nie przekazując wiadomości o nich swoim poddanym. Stąd też ograniczneie liczby ochotników chłopskich i zaprzepaszczenie okazji na znaczne zwiększenie sił powstańców. Mimo to uniwersał pokazuje, że już w tamtym okresie polscy patrioci widzieli potrzebę zaangażowania w powstanie mas chłopskich jako jeden z warunków sukcesu - zadanie, którego w pełni niestety nie udało się zrealizować w żadnym z powstań.

Polecamy również:

 • Tadeusz Kościuszko - biografia, dokonania, najważniejsze informacje

  Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko urodził się 4.02.1746 roku w Mereczowszczyznie na terytorium współczesnej Białorusi. Był potomkiem starej, choć niezbyt zamożnej rodziny szlacheckiej. Początkowo uczył się w szkole pijarskiej w Lubieszowie, później zaś, po utworzeniu w roku 1765 Szkoły... Więcej »

 • Insurekcja kościuszkowska - streszczenie przebiegu, dowódcy

  24 marca 1794 roku Tadeusz Kościuszko ogłosił na rynku w Krakowie ostatniego w historii I Rzeczpospolitej powstania, znanego jako insurekcja kościuszkowska. Jako przywódca powstania Kościuszko zaczął ogłaszać różnorakie odezwy i akty prawne, mające przyciągnąć do walki nie tylko szlachtę, ale i... Więcej »

 • Jan Kiliński - biografia, zasługi - historia

  Jan Kiliński urodził się w 1760 roku w Trzemesznie.  Pochodził z rodziny mieszczańskiej, nie wyróżniającej się jednak specjalnie na tle innych. W 1780 przybył do Warszawy, w 1788 został tam mistrzem szewskim. W 1791 roku, w wyniku swojej popularności, został radnym Starego Miasta Warszawy. Od roku 1793... Więcej »

 • Bitwa pod Racławicami (1794) - przyczyny, przebieg, skutki

  Po ogłoszeniu przez Tadeusza Kościuszkę rozpoczęcia powstania na ziemiach polskich (Kraków, 24.03.1794) było tylko kwestią czasu, kiedy siły rosyjskie interweniują w celu stłumienia powstania, zanim rozpali się ono na dobre i zagrozi interesom rosyjskim. W tym celu w stronę terenów zajętych przez... Więcej »

 • Bitwa pod Maciejowicami - przebieg, opis, skutki

  W pierwszych miesiącach insurekcji kościuszkowskiej wojska polskie pod dowództwem Tadeusza Kościuszki odniosły sporo sukcesów, zajmując najważniejsze w kraju miasta i mobilizując naród do walki. Później jednak karta zaczęła się odwracać. Do wojny dołączyło oficjalnie państwo pruskie,... Więcej »

Komentarze (2)
Wynik działania 2 + 1 =
P_#3____k
2021-03-05 12:30:09
no dobra
Zosia
2019-03-09 10:22:23
Przydatna wiadomość.;)
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43