III rozbiór Polski - przyczyny, kto brał udział, przebieg

Insurekcja kościuszkowska (1794), podobnie jak wcześniej uchwalenie Konstytucji 3 Maja, bardzo zaniepokoiły państwa zaborcze. Obawiano się, że podobne ruchy w przyszłości mogą utrudnić asymilację ziem wcielonych do poszczególnych państw i stanowić zagrożenie dla ich stabilności, być może też doprowadzić do prób ich odzyskania. Jednocześnie zaś najradykalniejsze hasła powstania przypominały za bardzo powszechnie przyjmowaną z przerażeniem rewolucję francuską i jej burzące stary porządek skutki.

Już w trakcie trwania insurekcji kościuszkowskiej państwa zaborcze rozpoczęły rozmowy na temat ewentualnej likwidacji państwowości polskiej. Tym razem włączyła się do nich również Austria, wcześniej nie uczestnicząca w II rozbiorze. Powodem tej decyzji były klęski w wojnie z Francją, które Austriacy chcieli sobie powetować aneksjami terytorialnymi.

Do podpisania traktatu rozbiorowego doszło 24.10.1795 roku, a więc jeszcze przed zdobyciem Warszawy przez Rosjan. Prusy zajęły na jego podstawie Mazowsze i tereny Wielkiego Księstwa aż po Niemen. Rosja włączyła do swojego państwa resztę Litwy, Żmudzi i Podole, a Austria Małopolskę, część Podlasia i Mazowsza. Ostatecznie król Stanisław August Poniatowski został zmuszony do abdykacji, rozwiązano wszystkie polskie organy niepodległościowe i rozpoczęto ustanawianie nowej administracji.

W 1797 roku w Petersburgu podpisano dokument o „ostatecznej likwidacji nazwy Królestwa Polskiego”.

Polecamy również:

Komentarze (10)
Wynik działania 1 + 4 =
Natalia Karczmarczyk
2021-09-19 13:10:19
Dzięki wielkie ;-)
Charli D'Amelio
2021-09-19 13:08:13
Who took part in the Third Partition of Poland?
frizolszek
2021-09-19 13:06:44
Dla tych co nie wiedzą to Rosja, Prusy, Austria :-D
Mak
2020-10-06 15:13:09
Ok
tgd
2020-05-06 09:48:45
a kto brał w nim udział
____lol____
2020-04-27 09:40:45
thxxx
adii a aa
2020-03-26 13:29:28
thx
imiennik
2018-09-07 14:16:25
thx hmmmmm...
ola
2017-05-09 16:38:10
Dobry ale nie idealny są lepsze
ania
2015-05-19 12:39:49
dzięki
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53