III rozbiór Polski - skutki, utracone ziemie. Upadek państwa polskiego w XVIII w.

W wyniku podpisanego 24.10.1795 roku w Petersburgu traktatu pomiędzy Rosją, Austrią a Prusami postanowiono o likwidacji Rzeczpospolitej. Decyzję tą zaczęto wprowadzać w życie tuż po upadku ostatniego punktu oporu – Warszawy – w listopadzie tego roku.

W wyniku traktatu rozbiorowego Prusy otrzymywały Mazowsze z Warszawą, jak również tereny litewskie do rzeki Niemen, czyli łącznie 48 tysięcy kilometrów kwadratowych i milion mieszkańców. Rosja zagarnęła dla siebie resztę Litwy, Żmudź i Podole, łącznie 120 tysięcy kilometrów kwadratowych i 1.2 miliona mieszkańców. Austria z kolei zajęła Małopolskę, część Podlasia i Mazowsza, czyli 47 tysięcy kilometrów kwadratowych i półtora miliona mieszkańców.

Król Stanisław August Poniatowski został zmuszony do abdykacji. Wkrótce później wyjechał do Petersburga.  Urzędy polskie w większości zostały zniesione, bądź zaadoptowane do potrzeb zaborczej administracji, która to zaczęła wkraczać na zajęte tereny i przejmować władzę. Zaczęto ograniczanie  wolności i kontrolowanie szlachty polskiej, dla której musiało to być niemałym szokiem. Nie obyło się bez rabunków i grabieży cennych zabytków kultury polskiej. Wielu działaczy patriotycznych z wcześniejszego okresu udało się na emigrację, niektórzy starali się organizować różne działania mające na celu walkę o niepodległość na obczyźnie (stąd m.in. Legiony Polskie we Włoszech). Kiedy władzę w państwie rosyjskim przejął Paweł I (1796), wydawało się, że istnieje cień nadziei na przywrócenie bytu państwowego, były one jednak płonne. W 1797 roku państwa zaborcze podpisały w Petersburgu traktat o wieczystej likwidacji nazwy Królestwa Polskiego. W roku 1798  zmarł w Petersburgu Stanisław August Poniatowski, ostatni król Rzeczpospolitej. Rozpoczął się długi, ponad stuletni okres zaborów.

Polecamy również:

 • Insurekcja kościuszkowska - data, przyczyny, okoliczności wybuchu

  Przegrana w wojnie polsko - rosyjskiej w roku 1792, II Rozbiór Polski i związana z tymi wydarzeniami okupacja rosyjska  podkopały i tak już chwiejną ekonomię Rzeczpospolitej, jak również bardzo radykalizowały nastroje w społeczeństwie. Wojska rosyjskie zachowywały się tak, jak większość... Więcej »

 • II rozbiór Polski - przyczyny, uczestnicy, przebieg

  W następstwie uchwalonego 23.01.1793 roku w Petersburgu traktatu rozbiorowego, później potwierdzonego przez sejm polski w Grodnie (1793), Rzeczpospolita stała się państwem kadłubowym, cieniem swojej dawnej potęgi. Więcej »

 • Konfederacja targowicka - przyczyny, cele, uczestnicy, przebieg

  Konstytucja 3 Maja, uchwalona w roku 1791, była radykalną i ostatnią próbą naprawy ustroju Rzeczpospolitej i całkowitej jej reformy. Zawarte w niej zapisy miały za zadanie przekształcić państwo i uczynić je na powrót znaczącym graczem na arenie politycznej, jednocześnie zaś ukrócić samowolę... Więcej »

 • Konstytucja 3 maja - geneza, reformy, znaczenie

  Konstytucja 3 maja została uchwalona podczas Sejmu Czteroletniego (1788-1792) , który od 1790 r. był sejmem skonfederowanym, a więc nie obowiązywała na nim zasada liberum veto. Dzięki temu udało się przyjąć radykalny program konstytucji. Więcej »

 • Sejm Wielki - geneza, przyczyny, stronnictwa polityczne, przebieg

  Po sejmie rozbiorowym (1773 - 1775) sytuację wewnętrzną w Rzeczpospolitej można określić jako bardzo złą; większą część polityki zewnętrznej i wewnętrznej państwa kontrolowała Rosja, co oznaczało, że wszystkie decyzje polityczne podejmowane przez polskiego króla były wynikiem ustaleń Stanisława Augusta... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 4 =
Ostatnio komentowane
Uczycie dzieci głupot powtarzacie te same teorie wykrzywionej zakłamanej historii
• 2024-06-20 16:36:24
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43