Historyczne znaczenie Konstytucji 3 maja dla Polski i Europy

Konstytucja z 3 maja 1791 roku zmieniła zasady ustrojowe panujące dotychczas w Polsce, co było ogromnym przełomem, jeśli chodzi o sposób rządzenia państwem.

Przede wszystkim zerwano z panującymi dotychczas zasadami liberum veto oraz wolnej elekcji, które stały się głównym powodem słabości politycznej Polski. By wzmocnić kraj również pod względem militarnym przeprowadzono reformę skarbową, by móc zwiększyć liczebność armii do 100 tysięcy żołnierzy.

Kolejnym istotnym efektem uchwalenia Konstytucji było wzmocnienie władzy państwowej, którą sprawował król wraz z ministrami wchodzącymi w skład Straży Praw. Istotne przy tym było też ustanowienie kontroli ministrów przez sejm oraz wprowadzenie zasady zwierzchnictwa narodu nad władzą państwową.

Cechą charakterystyczną dla tego dokumentu było objęcie pojęciem „naród” nie tylko szlachty ale i mieszczan oraz chłopów, którzy od tej pory mieli trafić pod opiekę prawa i rządu.

Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie, zaraz po konstytucji amerykańskiej (wedle niektórych jednak, obie te konstytucje wyprzedzała mało znana konstytucja korsykańska). Stanowiła ona swoisty dowód na to, że Polska weszła na drogę naprawy ustroju oraz wzmocnienia władzy państwowej.

Polecamy również:

  • Ignacy Potocki - biografia, działalność, dokonania

    Roman Ignacy Franciszek Potocki urodził się 28.02.1750 roku w Radzyniu Podlaskim. Pochodził z bogatej rodziny magnackiej o znacznych wpływach w Rzeczpospolitej. Był wychowankiem Collegium Nobillum w Warszawie, później zaś pogłębiał swoją wiedzę w Rzymie i Paryżu. Więcej »

  • Hugo Kołłątaj - biografia, poglądy i reformy

    Hugo Kołłątaj urodził się w rodzinie szlacheckiej w 1750 roku. Edukację rozpoczął w szkole w Pińczowie, po czym kontynuował na Akademii Krakowskiej. Uzyskał tam w 1768 roku stopień doktora filozofii. Następnie kształcił się na Uniwersytecie w Wiedniu (1770-1774) i w Rzymie, gdzie przyjął świecenia kapłańskie, a... Więcej »

  • Jan Matejko, Konstytucja 3 maja - opis, interpretacja i analiza obrazu

    „Konstytucja 3 Maja 1791 roku” to olej na płótnie o wymiarach 247x446 cm. Jan Matejko rozpoczął pracę nad obrazem w styczniu 1891 roku, a ukończył dopiero w październiku. Jednak już w maju, podczas oficjalnych obchodów setnej rocznicy uchwalenia konstytucji, dokonano prezentacji... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
Ostatnio komentowane
Błąd w roku urodzenia. Jesienin urodził się w 1895 roku.
• 2024-04-14 15:08:13
lub9ie życię m0i dr0dz3
• 2024-04-14 11:30:33
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24