Sobór trydencki - przyczyny, postanowienia, reformy

Sobór Trydencki był odpowiedzią na potrzebę reformy Kościoła w związku z rozwijającą się od 1517 r. reformacją. Został zwołany do północnowłoskiego miasta Trydent przez papieża Pawła III. Odbywał się łącznie w 3 sesjach w latach: 1545-47, 1551-52 i 1562-63. Kościół katolicki uważa go za dziewiętnasty sobór powszechny. Następny odbył się dopiero w XIX w. w Watykanie (Sobór Watykański I).

Sobór Trydencki uznawany jest za początek okresu kontrreformacji w Kościele katolickim. Na obrady kilkukrotnie zapraszano protestantów (łącznie z Marcinem Lutrem), jednak żaden z nich się nie pojawił. W latach 1563- 1564 w soborze jako legat papieski uczestniczył natomiast polski kardynał Stanisław Hozjusz.

Sobór Trydencki wyjaśnił naukę Kościoła i odnowił jego dyscyplinę. Podczas pierwszych ośmiu sesji (1545-1547) omawiano zagadnienia krytykowane przez reformację, m.in. stosunek między Pismem Świętym, a Tradycją; grzech pierworodny; naukę o usprawiedliwieniu i kwestie dotyczące sakramentów. Za osiągnięcia sesji IX-XIV (1551-1552) uznaje się z kolei dekrety o Eucharystii, o sakramencie pokuty i ostatniego namaszczenia (obecnie sakrament namaszczenia chorych). W trzecim okresie obrad (1562-153) zdefiniowano naukę o sakramentach kapłaństwa i małżeństwa oraz o czyśćcu. W uchwałach soborowych odrzucono wszelkie koncepcje protestanckie.

Dekrety soboru trydenckiego zostały zatwierdzone przez Piusa IV bullą z 30 czerwca 1564 r. i dały podstawę dla rozwoju późniejszej katolickiej nauki i teologii.

Po soborze ogłoszono reformę liturgii katolickiej. W 1568 r. wydano brewiarz, w 1570 r. mszał rzymski, a w 1592 r. obowiązujący tekst Biblii.

Postanowienia Soboru Trydenckiego

- określono, które księgi Pisma Świętego są uważane przez Kościół katolicki za objawione i przyjęto za tekst autentyczny łacińskie wydanie Pisma Świętego, zwane Wulgatą;

- potwierdzono katolicką naukę o siedmiu sakramentach;

- potępiono anabaptystów;

- podkreślono transsubstancjację chleba i wina w Mszy świętej, jej ofiarniczy charakter i realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie;

- odrzucono postulat udzielania świeckim komunii świętej pod dwoma postaciami;

- w sakramencie pokuty wyróżniono trzy zasadnicze elementy: żal, wyznanie grzechów i zadośćuczynienie;

- wydano dekrety o nierozwiązalności małżeństwa i prawie Kościoła do ustanawiania przeszkód małżeńskich;

- potwierdzono, że Tradycja stoi na równi z Pismem św. i jest „pełnym źródłem wiary”;

- potępiono indywidualne interpretowanie Pisma Świętego;

- potępiono predestynację – tezę głoszącą, iż los pośmiertny człowieka jest odgórnie wyznaczony przez Boga (jedna z podstawowych nauk i założeń kalwinizmu) i podtrzymano koncepcję wolnej woli;

- zobowiązano biskupów do przebywania w diecezjach, proboszczów do przebywania w parafiach;

- wydano dekret o seminariach duchownych, na mocy którego w każdej diecezji miały one zostać utworzone (pierwsze powstało w diecezji Mediolańskiej, założył je Karol Boromeusz);

- zakazano kumulacji stanowisk kościelnych i beneficjów;

- wprowadzono księgi metrykalne (rejestrowano śluby, chrzty, pogrzeby);

- w czasie trwania soboru w 1559 r. ogłoszony został Indeks Ksiąg Zakazanych (łac. Index Librorum prohibitorum);

Polecamy również:

 • Reformacja - najważniejsze informacje

  Za oficjalny początek reformacji przyjmuje się wystąpienie Marcina Lutra, w którym przedstawił 95 tez przeciwko nadużyciom w Kościele katolickim. Jednak chęci i dążenia do odnowienia chrześcijaństwa pojawiały się już wcześniej. Podobne cele stawiał sobie Jan Hus w XV wieku. Więcej »

 • Kontrreformacja - definicja, przyczyny i przebieg

  W 1545 roku w Trydencie w północnych Włoszech, na mocy edyktu papieża Leona X, rozpoczął się sobór powszechny, którego zadaniem było przywrócenie jedności chrześcijan, odnowienie dyscypliny kościelnej, jak i walka z herezją rozumianą jako wystąpienia przeciwko ogólnie przyjętym... Więcej »

 • Gallikanizm we Francji - historia

  Gallikanizmem (łac. Gallus – Gal, Francuz) nazywa się nurt polityczny-religijny obecny w katolicyzmie francuskim od XIII w. do XIX w., którego zwolennicy dążyli do ograniczenia uprawnień papieży na rzecz zwiększenia prerogatyw króla i uformowania autonomicznego Kościoła... Więcej »

 • Febronianizm i józefinizm

  Febronianizmem nazywa się prąd obecny w niemieckim Kościele katolickim w XVII - XVIII wieku, którego zwolennicy postulowali wzmocnienie władzy lokalnych biskupów kosztem władzy papieża i bronili instytucji Kościoła narodowego.  Więcej »

 • Rewolucja francuska a Kościół

  Kościół we Francji w przeddzień wybuchu rewolucji był potęgą. Charakteryzował się ogromną liczbą świątyń, sporym majątkiem (należało do niego ok. 10% ziemi uprawnej w państwie) oraz licznym duchowieństwem (ok. 130 tysięcy księży, zakonnic i zakonników). Więcej »

Komentarze (4)
Wynik działania 3 + 5 =
OLO
2021-04-09 10:48:54
NIE polecam teraz musze czytać wszytko bo zadanie na religie jest XD
adhd_mam
2017-03-11 18:29:39
Nie polecam
iksdee
2017-03-11 18:29:02
dzieki
lol123
2017-03-11 18:28:24
faine
Ostatnio komentowane
Gosha, a nie beatrycze odebrała ho z lotniska
• 2023-03-30 20:41:26
mało pomocne
• 2023-03-30 17:27:11
super
• 2023-03-30 14:44:16
Jk
• 2023-03-30 13:45:02