Populacja i jej cechy

Wyjaśnij, czym jest populacja, a następnie wymień i krotko opisz cechy populacji.

Szkoła Podstawowa Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Katarzyna Ekspert eSzkola.pl
26.04.2020 21:46

Populacja to grupa składająca się z osobników tego samego gatunku, która żyje w tym samym czasie na określonym terenie.

Cechy populacji:
- liczebność - liczba wszystkich osobników danego gatunku występująca na danym terenie w tym samym czasie
- zagęszczenie - liczba osobników danego gatunku przypadająca na określoną jednostkę powierzchni lub objętości
- śmiertelność - liczba osobników populacji, która umarła w określonym czasie
- rozrodczość - liczba potomstwa wydana na świat w określonym czasie
- emigracje - osobniki odchodzące do innych populacji
- imigracje - osobniki przybywające z innych populacji
- struktura przestrzenna - sposób zajmowania obszaru przez osobniki w populacji
- struktura wiekowa - stosunek liczby osobników w poszczególnych okresach rozwojowych
- struktura płciowa - stosunek liczby męskich osobników do osobników żeńskich

Dzięki! 5
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza