Jakub

Jakub jest uważany za jednego z patriarchów (gr. „ojciec, który rządzi”) Izraela. Był synem Izaaka, syna Abrahama. Bratem bliźniakiem Jakuba był Ezaw, a matką Rebeka.

Jakub był człowiekiem spokojnym i żył w namiocie, w przeciwieństwie do Ezawa, który stał się zręcznym myśliwym. Bracia początkowo żyli w zgodzie. Sytuacja zmieniła się, gdy Jakub, używając podstępu i wykorzystując słaby wzrok Izaaka, otrzymał od niego błogosławieństwo przeznaczone dla Ezawa. W spisku pomagała mu matka.

Wcześniej odkupił od brata przywilej pierworództwa, wykorzystując jego głód – Ezaw sprzedał Jakubowi swój przywilej w zamian za chleb i soczewicę. Po tych wydarzeniach Ezaw znienawidził swojego Jakuba i przysiągł zemstę. Jakub musiał uciekać z domu i za oszustwo, którego dopuścił się względem ojca i Ezawa, zapłacił długimi latami tułaczki.

W trakcie swoich wędrówek Jakub trafił do Charanu, gdzie służył czternaście lat w domu Labana, swojego wuja. Poślubił jego córki – Rachelę i Leę, z którymi miał potomstwo.

Rozdział 32 Księgi Rodzaju zawiera tajemniczy opis walki Jakuba z Bogiem, który nie jest jednak w relacji wyraźnie nazwany. Kiedy Jakub pyta się przeciwnika o imię, ten go nie wyjawia. Swoje Imię Bóg wyjawia dopiero Mojżeszowi. Historia wyjaśnia nazwę miejscowości Penuel („oblicze Boga”), gdzie odbywała się walka oraz imienia Izrael („Bóg walczy”):

Powiedział: Odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi, i zwyciężyłeś. (Rz 32, 29)

Walka ta jest interpretowana jako walka duchowa, która kończy się zwycięstwem Jakuba. Jakub jest również jedną z nielicznych postaci biblijnych, które widziały Boga „twarzą w twarz”.

Kiedy Jakub opuścił dom Labana i wracał do Kanaanu, spotkał Ezawa. Wówczas doszło do pogodzenia się braci, Ezaw wybaczył Jakubowi i potraktował go z życzliwością.

Jakub miał dwunastu synów, którzy stali się protoplastami dwunastu pokoleń Izraela:

Synowie Lei: pierworodny syn Jakuba Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Issachar i Zabulon. Synowie Racheli: Józef i Beniamin. Synowie Bilhy, niewolnicy Racheli: Dan i Neftali, oraz synowie Zilpy, niewolnicy Lei: Gad i Aser. Są to synowie Jakuba, którzy mu się urodzili w Paddan-Aram. (Rdz 35, 23-26)

Pod koniec życia Jakub i jego rodzina osiedlili się w Egipcie, w kraju Goszen. Zmarł w wieku 147 lat. Zgodnie ze swoją wolą został przeniesiony z Egiptu go do Kanaanu i pochowany w pieczarze na polu Makpela. W tym samym grobie spoczęło wcześniej ciało Abrahama, Sary, Izaaka, Rebeki i jednej z żon Jakuba, Lei.

Drabina Jakuba

Jednym z najbardziej znanych opisów biblijnych jest sen Jakuba:

We śnie ujrzał drabinę opartą na ziemi, sięgającą swym wierzchołkiem nieba, oraz aniołów Bożych, którzy wchodzili w górę i schodzili na dół. (Rdz 28,12)

Na szczycie drabiny stał Bóg, który dał Jakubowi błogosławieństwo i obiecał własny kraj, liczne potomstwo oraz swoją opiekę w każdym miejscu. Po przebudzeniu Jakub postawił kamień, który miał pod głową, jako stelę, czyniąc z niego rodzaj betylu. Betylami nazywano wówczas siedzibę bóstwa. Stąd miejsce to, a później miasto, znane było jako Betel, czyli Dom Boży.

Polecamy również:

 • Adam i Ewa

  Imię Ewa zostaje nadane przez Adama dopiero po popełnieniu grzechu pierworodnego. W hebrajskim brzmiało ono Chawwa i było efektem gry słów – hebr. „chaj” to żyjący. Stąd Ewa stała się matką wszystkich żyjących. Natomiast imię Adam wywodzi się z hebr. adamah, czyli „ziemia”. Więcej »

 • Kain i Abel

  Kain i Abel byli synami Adama i Ewy. Pierwszy uprawiał rolę, natomiast drugi był pasterzem. Kiedy składali ofiarę Jahwe, Bóg przyjął ofiarę Abla, natomiast nie chciał patrzeć na ofiarę Kaina. Więcej »

 • Abraham

  Abraham był pierwszym patriarchą Izraela (gr. „ojciec, który rządzi”). Był synem Teracha, bratem Nachora i Harana. Jego żoną została Saraj. Pochodził z Ur chaldejskiego, ale jego rodzina osiedliła się w Charanie. Żył na początku II tysiąclecia przed Chr. Więcej »

 • Noe

  Noe był synem Lameka, ojcem Sema, Chama i Jafeta. Żył w czasach ludzi niegodziwych, o złym usposobieniu, którzy swoim postępowaniem wywoływali smutek Boga. Dlatego Jahwe postanowił ich zgładzić i pozostawić na ziemi wyłącznie Noego i jego potomstwo. Więcej »

 • Mojżesz

  Mojżesz urodził się w czasach niewoli egipskiej, czyli w okresie ucisku i prześladowań Izraelitów. Faraon wydał wówczas rozkaz mordowania nowo narodzonych chłopców Hebrajczyków. Z tego względu matka Mojżesza była zmuszona ukrywać go. Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 3 + 4 =
Ttyy
2024-02-15 19:47:19
Pomocny
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42