Lot i żona Lota

Lot był synem Harana i bratankiem Abrahama. Pochodził z Ur chaldejskiego. Razem z Abrahamem, Saraj i Terachem (swoim dziadkiem) wyruszył z Ur do kraju Kanaan.

Lot musiał rozstać się w pewnym momencie z Abrahamem, ze względu na zbyt liczne trzody, które oboje posiadali. Lot wybrał sobie dolinę Jordanu i wyruszył w tamtym kierunku, w końcu zostając mieszkańcem Sodomy. Z kolei Abraham pozostał w ziemi Kanaan.

Rozdział 19 Księgi Rodzaju opisuje zniszczenie Sodomy i Gomory. Jest to religijne wytłumaczenie zagłady miast leżących w dolinie Jordanu, która nastąpiła, według badań archeologów, na wskutek wstrząsu tektonicznego. Niemniej zgodnie z opisem biblijnym, owa zagłada była karą Bożą za zepsucie obyczajów.

Do Sodomy przybyli dwaj aniołowie, których dostrzegł Lot i zaproponował im, żeby zanocowali u niego w domu. Ci zgodzili się po jego usilnych prośbach. Zanim zdążyli zasnąć, dom Lota został otoczony przez mężczyzn, mieszkańców Sodomy, którzy:

wywołali Lota i rzekli do niego: Gdzie tu są ci ludzie, którzy przyszli do ciebie tego wieczoru? Wyprowadź ich do nas, abyśmy mogli z nimi poswawolić! (Rdz 19,5)

Przerażony Lot zaproponował mężczyznom w zamian towarzystwo swoich córek (propozycja

Polecamy również:

 • Adam i Ewa

  Imię Ewa zostaje nadane przez Adama dopiero po popełnieniu grzechu pierworodnego. W hebrajskim brzmiało ono Chawwa i było efektem gry słów – hebr. „chaj” to żyjący. Stąd Ewa stała się matką wszystkich żyjących. Natomiast imię Adam wywodzi się z hebr. adamah, czyli „ziemia”. Więcej »

 • Kain i Abel

  Kain i Abel byli synami Adama i Ewy. Pierwszy uprawiał rolę, natomiast drugi był pasterzem. Kiedy składali ofiarę Jahwe, Bóg przyjął ofiarę Abla, natomiast nie chciał patrzeć na ofiarę Kaina. Więcej »

 • Abraham

  Abraham był pierwszym patriarchą Izraela (gr. „ojciec, który rządzi”). Był synem Teracha, bratem Nachora i Harana. Jego żoną została Saraj. Pochodził z Ur chaldejskiego, ale jego rodzina osiedliła się w Charanie. Żył na początku II tysiąclecia przed Chr. Więcej »

 • Noe

  Noe był synem Lameka, ojcem Sema, Chama i Jafeta. Żył w czasach ludzi niegodziwych, o złym usposobieniu, którzy swoim postępowaniem wywoływali smutek Boga. Dlatego Jahwe postanowił ich zgładzić i pozostawić na ziemi wyłącznie Noego i jego potomstwo. Więcej »

 • Mojżesz

  Mojżesz urodził się w czasach niewoli egipskiej, czyli w okresie ucisku i prześladowań Izraelitów. Faraon wydał wówczas rozkaz mordowania nowo narodzonych chłopców Hebrajczyków. Z tego względu matka Mojżesza była zmuszona ukrywać go. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 5 =
Ostatnio komentowane
dobre
• 2022-01-28 10:51:38
bardzo mi się podobała książka ,,Drzewo do samego nieba"
• 2022-01-24 12:21:34
super polecam te szkołę !!!!!!
• 2022-01-23 15:43:46
super szkoła
• 2022-01-23 15:36:46
Łatwiej z Pitagorasa niż z tak skomplikowanego wzoru
• 2022-01-23 10:30:13