Lot i żona Lota

Lot był synem Harana i bratankiem Abrahama. Pochodził z Ur chaldejskiego. Razem z Abrahamem, Saraj i Terachem (swoim dziadkiem) wyruszył z Ur do kraju Kanaan.

Lot musiał rozstać się w pewnym momencie z Abrahamem, ze względu na zbyt liczne trzody, które oboje posiadali. Lot wybrał sobie dolinę Jordanu i wyruszył w tamtym kierunku, w końcu zostając mieszkańcem Sodomy. Z kolei Abraham pozostał w ziemi Kanaan.

Rozdział 19 Księgi Rodzaju opisuje zniszczenie Sodomy i Gomory. Jest to religijne wytłumaczenie zagłady miast leżących w dolinie Jordanu, która nastąpiła, według badań archeologów, na wskutek wstrząsu tektonicznego. Niemniej zgodnie z opisem biblijnym, owa zagłada była karą Bożą za zepsucie obyczajów.

Do Sodomy przybyli dwaj aniołowie, których dostrzegł Lot i zaproponował im, żeby zanocowali u niego w domu. Ci zgodzili się po jego usilnych prośbach. Zanim zdążyli zasnąć, dom Lota został otoczony przez mężczyzn, mieszkańców Sodomy, którzy:

wywołali Lota i rzekli do niego: Gdzie tu są ci ludzie, którzy przyszli do ciebie tego wieczoru? Wyprowadź ich do nas, abyśmy mogli z nimi poswawolić! (Rdz 19,5)

Przerażony Lot zaproponował mężczyznom w zamian towarzystwo swoich córek (propozycja Lota była oczywiście niemoralna w kontekście dzisiejszych czasów), jednak Ci nie chcieli odejść i rzucili się na niego. Wówczas aniołowie wciągnęli Lota z powrotem do domu i zaryglowali wejście, a mężczyzn u drzwi porazili ślepotą.

Aniołowie ostrzegli Lota, że zostali wysłani, aby zniszczyć Sodomę i jeśli chce, żeby ktoś z jego bliskich ocalał, musi wyprowadzić go z miasta. Przyszli zięciowie nie uwierzyli jego słowom.

Kiedy zaś on zwlekał, mężowie ci chwycili go, jego żonę i dwie córki za ręce - Pan bowiem litował się nad nim - i wyciągnęli ich, i wyprowadzili poza miasto. (Rdz 19,16)

Aniołowie rozkazali również Lotowi, aby nie oglądał się za siebie i uciekał, inaczej nadal będzie groziła mu śmierć. Lot ustalił z wysłannikami Bożymi, że schroni się w małym mieście w pobliżu, zwanym Soar.

Kiedy Lot przybył do Soaru, Bóg spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia. Miasta zostały zniszczone doszczętnie, zginęli wszyscy mieszkańcy. Lot ocalał, ze wzgląd na Abrahama, z którym Pan zawarł przymierze, jednak żona Lota, wbrew przykazaniu aniołów, obejrzała się i obróciła w słup soli. W ten sposób Bóg ukarał ją za nieposłuszeństwo.

Znany z Biblii jest także występek córek Lota, które upoiły ojca winem i za jego sprawą zaszły w ciążę. Jedna urodziła syna, któremu nadała imię Moab, z kolei druga nazwała swojego syna Ben-Ammi. Stali się oni praojcami ludu Moabitów i ludu Ammonitów; ludów z którymi Izrael pozostawał w nieprzyjaźni nakazanej Prawem. Albowiem Prawo wprowadzało stanowczy zakaz kazirodztwa (Kpł 18,6-18; Pwt 27,20.23). Potomstwo córek Lota nie należało zatem do narodu wybranego.

Polecamy również:

 • Adam i Ewa

  Imię Ewa zostaje nadane przez Adama dopiero po popełnieniu grzechu pierworodnego. W hebrajskim brzmiało ono Chawwa i było efektem gry słów – hebr. „chaj” to żyjący. Stąd Ewa stała się matką wszystkich żyjących. Natomiast imię Adam wywodzi się z hebr. adamah, czyli „ziemia”. Więcej »

 • Kain i Abel

  Kain i Abel byli synami Adama i Ewy. Pierwszy uprawiał rolę, natomiast drugi był pasterzem. Kiedy składali ofiarę Jahwe, Bóg przyjął ofiarę Abla, natomiast nie chciał patrzeć na ofiarę Kaina. Więcej »

 • Abraham

  Abraham był pierwszym patriarchą Izraela (gr. „ojciec, który rządzi”). Był synem Teracha, bratem Nachora i Harana. Jego żoną została Saraj. Pochodził z Ur chaldejskiego, ale jego rodzina osiedliła się w Charanie. Żył na początku II tysiąclecia przed Chr. Więcej »

 • Noe

  Noe był synem Lameka, ojcem Sema, Chama i Jafeta. Żył w czasach ludzi niegodziwych, o złym usposobieniu, którzy swoim postępowaniem wywoływali smutek Boga. Dlatego Jahwe postanowił ich zgładzić i pozostawić na ziemi wyłącznie Noego i jego potomstwo. Więcej »

 • Mojżesz

  Mojżesz urodził się w czasach niewoli egipskiej, czyli w okresie ucisku i prześladowań Izraelitów. Faraon wydał wówczas rozkaz mordowania nowo narodzonych chłopców Hebrajczyków. Z tego względu matka Mojżesza była zmuszona ukrywać go. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 3 =
Ostatnio komentowane
slabiutko ogólniki
• 2024-05-19 14:36:56
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Abc
• 2024-05-16 08:13:44
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53