Adam i Ewa

Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. (Rdz 1,27)

Stworzenie człowieka jest opisane w Księdze Rodzaju dwukrotnie. W pierwszym przypadku (cytat powyżej) nie ma zaznaczonej kolejności stworzenia. Z kolei w rozdziale drugim zostało podkreślone, że najpierw Bóg stworzył mężczyznę „z prochu ziemi” (Rdz 2,7), a dopiero później, z jego żebra/ z boku, kobietę.

W obu fragmentach brak jakichkolwiek imion własnych. Imię Ewa zostaje nadane przez Adama dopiero po popełnieniu grzechu pierworodnego. W hebrajskim brzmiało ono Chawwa i było efektem gry słów – hebr. „chaj” to żyjący. Stąd Ewa stała się matką wszystkich żyjących. Natomiast imię Adam wywodzi się z hebr. adamah, czyli „ziemia”. Niektórzy badacze twierdzą, że etymologii należy szukać w języku sumeryjskim, w którym wyraz adamu znaczy „mój ojciec”. Imię Adam jako imię własne pojawia się dopiero w rozdziale czwartym. Wcześniej – w przekładzie polskim – używane są określenia „niewiasta” i „mężczyzna”.

Niemniej Adam i Ewa to pierwsi ludzie, a zatem również rodzice całej ludzkości (w Księdze Mądrości Adam został określony „Prarodzicem świata”). Początkowo mieszkali w raju, ale zostali wygnani na skutek złamania zakazu ustanowionego przez Bogu – skosztowali owocu z drzewa dobra i zła.

Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty. (Rdz 3,23)

Ewa sięgnęła po owoc za namową węża – szatana, który ją kusił. Kluczowe są słowa, które Bóg wypowiada właśnie do niego:

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. (Rdz 3,15)

Kościół widzi w tym fragmencie (nazywanym Protoewangelią) zapowiedź Maryi i jej potomka, czyli Jezusa, który zada szatanowi decydujący cios i odniesie nad nim zwycięstwo. Maryja bywa nazywana także nową Ewą, gdyż dzięki swojemu posłuszeństwu i wierze stała się matką Jezusa Chrystusa i tym samym współpracowała w dziele zbawienia. Dlatego o Maryi mówi się także jako o Matce Żyjących.

Jezus Chrystus nazywany jest Nowym Adamem. Taką interpretację Kościół zawdzięcza św. Pawłowi, który twierdził, że zarówno Adam, jak i Chrystus dali początek rodzajowi ludzkiemu:

Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym. (1 Kor 15, 45)

Jednak porównując Adama i Chrystusa, Paweł także zaznacza różnicę między nimi:

Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. (Rz 5,12)

Wszyscy ludzie dziedziczą grzech Adama, jest on nazywany grzechem pierworodnym. Z kolei Nowy Adam, czyli Chrystus jest tym, który przynosi usprawiedliwienie; naprawia nieposłuszeństwo pierwszego Adama. Człowiek stworzony na podobieństwo Boże, utracił to podobieństwo wraz z grzechem pierworodnym. Dopiero przez Chrystusa jest ono ludziom przywrócone:

Jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. (Rz 5,18).

Kuszenie przez węża w ogrodzie Eden jest także porównywane z kuszeniem Jezusa na pustyni. W ten sposób zaznacza się, że Nowy Adam nie uległ pokusie szatana, w przeciwieństwie do pierwszego Adama.

Biblia nie zawiera informacji o życiu Ewy i Adama poza rajem, niemniej wspomina o trzech synach z tego związku - Kainie, Ablu i Secie. Dodaje również, że narodzinach Seta Adam miał jeszcze synów i córki. Nie są jednak znani z imienia. Historia Adama i Ewy po wygnaniu została jednakże rozwinięta w apokryfie „Życie Adama i Ewy” z I w. przed Chr.

Muzułmanie uznają Adama za pierwszego proroka.

Atrybutami Adama i Ewy, które pojawiają się w ikonografii, są: baranek, kłos i łopata.

W Kościele katolickim 24 grudnia to dzień wspominania Adama i Ewy.

Polecamy również:

 • Kain i Abel

  Kain i Abel byli synami Adama i Ewy. Pierwszy uprawiał rolę, natomiast drugi był pasterzem. Kiedy składali ofiarę Jahwe, Bóg przyjął ofiarę Abla, natomiast nie chciał patrzeć na ofiarę Kaina. Więcej »

 • Abraham

  Abraham był pierwszym patriarchą Izraela (gr. „ojciec, który rządzi”). Był synem Teracha, bratem Nachora i Harana. Jego żoną została Saraj. Pochodził z Ur chaldejskiego, ale jego rodzina osiedliła się w Charanie. Żył na początku II tysiąclecia przed Chr. Więcej »

 • Noe

  Noe był synem Lameka, ojcem Sema, Chama i Jafeta. Żył w czasach ludzi niegodziwych, o złym usposobieniu, którzy swoim postępowaniem wywoływali smutek Boga. Dlatego Jahwe postanowił ich zgładzić i pozostawić na ziemi wyłącznie Noego i jego potomstwo. Więcej »

 • Mojżesz

  Mojżesz urodził się w czasach niewoli egipskiej, czyli w okresie ucisku i prześladowań Izraelitów. Faraon wydał wówczas rozkaz mordowania nowo narodzonych chłopców Hebrajczyków. Z tego względu matka Mojżesza była zmuszona ukrywać go. Więcej »

 • Salomon - biografia, znaczenie

  Salomon był synem króla Dawida i Batszeby. Żył w X w. przed Chr. Jego imię (hebr. Szlomo) pochodziło od słowa szalom, czyli „pokój”. W Biblii pojawia się również drugie imię Salomona – Jedidiasz, co oznacza „Umiłowany przez Pana”. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 3 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53
Witam, nie wiem czy jeszcze strona jest obsługiwana, ale chciałbym poinformować, iż ni...
• 2024-05-14 16:29:23