Chrześcijaństwo w starożytności - strona 5

samym zaprzeczał on dogmatowi o Trójcy Świętej w imię radykalnego monoteizmu. Arianizm został uznany za herezję na Soborze Nicejskim I w 325 r.

Nestorianizm to powstała w V w. chrześcijańska doktryna teologiczna głosząca, że w człowieku –Jezusie zamieszkał Bóg – Chrystus, czyli w jednym bycie zostały połączone dwie natury i dwie osoby: boska i ludzka. Połączenie to miało charakter przypadkowy i polegało na tym, że Jezus miał tę samą wolę, co Chrystus. Tym samym nestorianizm odmówił Maryi tytułu Theotokos – Matka Boga i uznawał, że była ona jedynie matką Chrystusa – człowieka (Christotokos). Nestorianizm został potępiony i uznany za herezję na soborze powszechnym w Efezie w 431 r.

Monofizytyzm (gr. mone physis – „jedna natura”) to doktryna teologiczna głosząca, że boska natura Chrystusa wchłonęła Jego naturę ludzką w ten sposób, że miał On już tylko jedną naturę Boga-Człowieka. Tezy monofizyckie miały obalić tezy nestorianizmu, ale zostały odrzucone  na Soborze Chalcedońskim (451 r.), który przyjął, że w Chrystusie są „dwie natury w jednej Osobie”, tj. natura boska i natura ludzka. Sam monofizytyzm został z kolei uznany za herezję.

Pelagianizm to chrześcijańska doktryna teologiczna, głosząca,

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 4 =
Ostatnio komentowane
Xd
Xd • 2021-09-17 11:10:47
wow mega
wowmega123 • 2021-09-16 21:59:22
ok
. • 2021-09-14 14:03:56
cool
kam • 2021-09-13 09:10:37
Ok
Ok • 2021-09-12 14:37:55