Wędrówka do Ziemi Obiecanej - streszczenie - strona 2

górze, dopóty żołnierze Jozuego wygrywali. Dlatego Aaron i Chur podtrzymywali jego ręce aż do zachodu słońca i w ten sposób bitwa została wygrana. Kolejnym etapem wędrówki była pustynia Synaj i obozowisko naprzeciwko góry. Mojżesz rozmawiał wówczas z Bogiem, który objawił się na górze w postaci grzmotów, błyskawic i słupa dymu.

Jahwe obwieścił Mojżeszowi prawo – dziesięć przykazań. Mojżesz wzniósł więc ołtarz i złożył ofiarę, zawierając z Jahwe przymierze w imieniu całego ludu Izraela. Następnie Mojżesz na wezwanie Boga udał się na górę Synaj, gdzie przebywał czterdzieści dni i czterdzieści nocy. W czasie nieobecności patriarchy Izraelici uznali, że przywódca już nie wróci i postanowili uczynić sobie bóstwo ze złotego cielca. Zebrali biżuterię, stopili ją i odlali posąg, któremu oddali cześć. Kiedy Mojżesz wrócił i zobaczył niewierność Żydów, rozbił kamienne tablice, na których Bóg wyrył swoje przykazania i spalił złote bóstwo. Jahwe jednak zgodził się odnowić przymierze ze swoim ludem, a Mojżesz ponownie sam sporządził nowe tablice z prawem. Włożono je do Arki Przymierza, którą niesiono na początku orszaku.

Gdy Izraelici zbliżyli się do Kanaan (Ziemi Obiecanej), wysłali tam swoich

Polecamy również:

  • Wędrówka do Ziemi Obiecanej - interpretacja

    Opowieść o wędrówce do Ziemi Obiecanej można interpretować zarówno w sensie całościowym, jak i rozpatrywać każdy z jej elementów osobno. W pierwszym wariancie historia ta ma znaczenie eschatologiczne. Wędrówka Izraelitów symbolizuje obietnicę zbawienia, jakie Jahwe oferuje całemu... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 4 + 4 =
Hoplita
2015-11-23 14:31:00
Wspaniale napisane
Ostatnio komentowane
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39
Ciekawe jak daleko czasowo sięgają Politycy. 2050 ? Czyli doprzodu do tyłu 2023. Grolsz...
Nick Radek • 2021-06-27 07:22:58