Grażyna - opracowanie (geneza, czas i miejsce akcji, motyw patriotyzmu i ojczyzny)

Geneza „Grażyny”

Mickiewicz napisał „Grażynę” w 1822 roku. Jest to poemat osnuty na historycznych motywach walk książąt litewskich.

Poetyka „Grażyny” nawiązuje do poetyki zagadki, gdzie autor metodą „detektywistyczną” dochodzi do kolejnych ogniw przedstawianej historii. Na uwagę zasługuje z pewnością również archaizacja języka.

Mickiewicz pisał „Grażynę” w Kownie i Wilnie. Materiały historyczne do niej zbierał zaś Szczorsach. Możliwe jest, iż część poematu powstała właśnie tam.

Czas i miejsce akcji „Grażyny”

Akcja rozgrywa się w okolicach Nowogródka. W tekście jest mowa o zamku Litawora, który mieścił się na nowogródzkiej górze. Bezpośrednio akcja toczy się na zamku Litawora oraz na polu, które na cześć tej bitwy zostało nazwane polem Litewki.

Motyw patriotyzmu i ojczyzny w „Grażynie”

Postawę patriotyczną prezentują w utworze zarówno Rymwid, jak i Grażyna.

Rymwid daje temu wyraz w swoich opiniach na temat Krzyżaków. Argumentuje swoją decyzję licznymi przykładami z przeszłości. Nie chce pozwolić na to, by Krzyżacy dostali się na teren jego ojczyzny, bo wie, jakie będzie miało to konsekwencje. Będąc jednak posłusznym i lojalnym sługą, choć wyraża odmienne od władcy zdanie, nie sprzeciwia się

Polecamy również:

  • Grażyna - plan wydarzeń

    1. Do zamku przyjeżdża poselstwo krzyżackie 2. Rymwid, książęcy doradca, rozmawia z Litaworem 3. Rymwid prosi księżną o wstawiennictwo w sprawie nieangażowania Krzyżaków Więcej »

  • Grażyna - problematyka

    W poemacie „Grażyna” podjętych zostało kilka ważnych problemów. Pierwszym z nich jest niewątpliwie zaślepienie Litawora, skądinąd władcy dobrego i rozumnego, władzą i chęcią posiadania jak najrozleglejszych terenów. Więcej »

  • Grażyna - bohaterowie

    Charakterystyka Grażyny - żona Litawora. Córka dziedzica Lidy. W posagu wniosła ziemie Lidy. Wysoka i postawna. Była wzrostu Litawora, dlatego gdy jeździła konno, często mylono ją z mężem. Grażyna była osobą piękną, co ma podkreślać już samo jej imię: „Zwana Grażyną, czyli piękną księżną”. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 1 =
Ostatnio komentowane
Punkt 3. Nie jest to prawda. Modlitwa w INTENCJACH Ojca Świętego. To znaczy, że modlimy...
• 2022-05-24 15:08:48
Xd
• 2022-05-24 12:29:43
vhyrgyuuo
• 2022-05-24 10:59:00
Git
• 2022-05-23 19:46:38