Marcin Luter - biografia, poglądy, działalność - strona 2

potępiającą go bullę, czyn ten stanowi oficjalne zerwanie Lutra z Kościołem katolickim. W odpowiedzi papież obłożył go klątwą.

Papieża poparł cesarz, Karol V, i w edykcie wormackim skazał Lutra i wszystkich jego zwolenników na banicję. Schronienia reformatorowi udzielił Fryderyk Mądry.

Idee Lutra zdążyły już jednak ogarnąć cały kraj i zyskać sobie wielu zwolenników. Na tle religijnym dochodziło do wielu starć. Dopiero w 1532 roku zawarto pokój, nie gwarantujący protestantom równych praw, ale zapewniający względny spokój.

W 1525 roku Marcin Luter, były zakonnik wstąpił w związek małżeński z byłą zakonnicą, Katarzyną von Bora i miał z nią kilkoro dzieci.

Zmarł w 1546 roku w swoim rodzinnym mieście. Przybył tam na prośbę hrabiów Mansfeldów jako arbiter w powstałym między nimi sporze. W podróży nabawił się przeziębienia i po kilku tygodniach zmarł. Pochowano go w Wittenberdze.

Poglądy Marcina Lutra - luteranizm

Sprzedaż odpustów

W 1516 roku papież Leon X miał poważne problemy finansowe. Potrzebował pieniędzy na spłatę długów i budowę nowej Bazyliki św. Piotra, ustanowił więc sprzedaż odpustów. Luter ostro się temu sprzeciwiał, wierzył, że odpuszczenie grzechów wymaga wiary, żalu za grzechy i pokuty. Kupowanie tego, co należało do sfery ducha, było jawnym nadużyciem.

Sola scriptura („Jedynie Pismo”)

To jedno z czterech podstawowych założeń Lutra. Uważał, że Pismo Święte jest słowem Bożym i to w nim należy szukać wszelkich odpowiedzi. Ludzkie ustalenia (decyzje soborów i papieży) nie mogą decydować o dogmatach. Luter był zwolennikiem upowszechniania Pisma Świętego wśród świeckich.

Solus Christus („Jedynie Chrystus”)

To hasło negujące potrzebę pośrednictwa w procesie zbawienia. Zdaniem Lutra, tylko Bóg decyduje o zbawieniu. Tym samym odrzucił on kult świętych, sakrament spowiedzi czy możliwość kupienia odpustu.

Sola gratia („Jedynie łaska”)

Łaska jest darem od Boga, człowiek nie ma na nią wpływu. O zbawieniu nie przesądzają dobre uczynki – one wynikają z wiary.

Solum Verbum („Jedynie Słowo”)

Według Lutra, Kościół to nie instytucja, na czele której stoi papież, ale społeczność wyznająca Słowo Boże. Wszelka obrzędowość jest tylko symboliczna, nie ma realnego znaczenia, istotą wyznawania wiary jest zwiastowanie Ewangelii.

Autorytet papieża

Zdaniem Lutra zwierzchnictwo papieża nad całym Kościołem nie ma żadnego uzasadnienia w Biblii. Podobnie zresztą jak decyzje soborów, które mogą być błędne.

Istotne skutki działalności Marcina Lutra

Marcin Luter przełożył Pismo Święte na język niemiecki. Był to pierwszy tak przystępny przekład, zrozumiały także dla ludzi prostych, pozbawiony łacińskich kalek. Praca ta miała doniosłe znaczenie dla rozwoju języka niemieckiego, język reformatora stał się bowiem wzorem dla późniejszych twórców, piszących w języku niemieckim.

Polecamy również:

 • Jan Kalwin - biografia, poglądy, działalność

  Jan Kalwin urodził się we francuskim mieście Noyon, gdzie mieściła się w tym czasie siedziba biskupa. Ojciec Jana, Gererd Kalwin, był biskupim notariuszem, a później sekretarzem. Jan otrzymał staranne wykształcenie. W 1523 udał się do Paryża, by podjąć studia teologiczne, bowiem ojciec przewidział dla niego... Więcej »

 • Jan Hus - biografia, poglądy, działalność

  Jan Hus urodził się w 1370 roku w Czechach. Pochodził z rodziny chłopskiej. Mając 20 lat rozpoczął studia na Uniwersytecie Praskim, a po sześciu latach uzyskał tytuł magistra. W 1398 roku podjął pracę na tymże uniwersytecie jako wykładowca. W wieku 30 lat przyjął święcenia kapłańskie, rok później został... Więcej »

 • Henryk VIII i powstanie anglikanizmu

  Henryk VIII Tudor był królem Anglii w latach 1509-1547. Jego ojciec, Henryk VII, zdobył władzę na drodze podbojów. Umocnił ją dzięki małżeństwu z siostrą Edwarda V, Elżbietą. Jego następcą miał zostać najstarszy syn, Artur. W 1501 roku Artur poślubił księżniczkę Katarzynę Aragońską, jednak niedługo... Więcej »

 • Reformacja w Polsce - najważniejsze informacje

  Już od czasów Jana Husa Europę ogarniały niepokoje religijne. W wielu państwach dochodziło do wojen domowych na tym tle. Z Francji falami uciekali protestanci, z Anglii emigrowało wielu duchownych katolickich. Patrząc z tej perspektywy, Polska jawiła się jako ostoja tolerancji religijnej. Idee reformatorskie... Więcej »

Komentarze (2)
Wynik działania 2 + 3 =
Wiktor Roznoch
2019-12-15 19:57:20
On miał zdecydowanie racje, szanuje
Szymon
2019-12-15 19:56:12
xD!
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24
Bardzo przydatne!
• 2024-03-24 16:49:06
Dziękujemy. Przydało się nam na historię podczas sprawdzianu. ;)
• 2024-03-21 18:20:09