Różnica pomiędzy zwrotem it is a there is - strona 2

nie ma pomarańczy.

There isn’t any milk in the glass. – ( Tam ) w szklance nie ma trochę mleka.

- pytania i krótkie odpowiedzi

 Is there a book on the table? – Czy (tam) na stole jest książka?

Answer: Yes, there is. / No, there isn’t. – Tak, jest. / Nie, nie ma.

Is there an orange in the bowl? – Czy (tam) w misce jest pomarańcza?

Answer: Yes, there is. / No, there isn’t. – Tak, jest. / Nie, nie ma.

Is there any milk in the glass?  – Czy (tam) w szklance jest trochę mleka?

Answer: Yes, there is. / No, there isn’t. – Tak, jest. / Nie, nie ma.

 

Jak pokazują powyższe przykłady, it is/there is stosujemy z rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej oraz rzeczownikami niepoliczalnymi.

Przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej stosujemy a/an (a – przed spółgłoską, np. a difficult situation; an – przed samogłoską, np. an old painting) .

Z kolei przed rzeczownikami niepoliczalnymi w twierdzeniach stosujemy some (trochę) / a little (wystraczająco dużo) / little (mało), a w przeczeniach i pytaniach any (żadne, jakieś).

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 3 =
Ostatnio komentowane
po jakiego uda ktoś to wymyślał
czarnypjes • 2021-10-17 16:53:04
doobry artykuł
Jan Marcalik • 2021-10-15 16:22:46
XD
Xd • 2021-10-15 13:34:06
Es
Olek • 2021-10-15 13:30:44