Przymiotniki angielskie - gramatyka, dzierżawcze, jak tworzyć, kolejność - strona 8

creative than yours. - Nasz zespół jest bardziej kreatywny niż wasz.
This dress is less expensive than Valentino. - Ta sukienka jest mniej kosztowna niż Valentino.

stopień najwyższy przymiotnika

W stopniu najwyższym stosujemy konstrukcję:
the ... -est of/in...
lub
the most ... of/in...
the least... of/in...

He is the best student in the class. - On jest najlepszym uczniem w klasie.
This is the most interesting book I have ever read. - To jest najbardziej interesująca książka jaką kiedykolwiek czytalem.

Szczegóły dotyczące stosowania stopnia najwyższego przymiotnika zostały opisane w osobnym podrozdziale.

Polecamy również:

Komentarze (1)
Wynik działania 4 + 2 =
Ferdynand Kiepski
2017-04-27 18:05:16
całkiem spoko
Ostatnio komentowane
w
ldwjnd • 2021-07-27 09:06:46
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39