Czasy w języku angielskim - strona 5

to słowa odwołujące się bezpośrednio do konkretnej przeszłości (np. yesteday, last week/month/year, two days ago, this morning, in 2000).

Konstrukcja czasu past simple w zdaniach twierdzących zależy od czasownika. Jeśli jest on regularny, to zasada  jest dość prosta i zwykle polega na dodaniu do podstawowej formy czasownika końcówki '-e' lub '-ed'. (clean – cleaned, study – studied, play – played). Nie ma natomiast jednej reguły tworzenia form czasu przeszłego czasowników nieregularnych. W przypadku niektórych czasowników zmienia się prawie cały wyraz, w innych tylko końcówka (do – did, make – made, feel – felt, be – was/were). Może się jednak zdarzyć, że forma czasu przeszłego jest taka sama jak bezokolicznik (put – put, set – set). Tabela z czasownikami nieregularnymi zawarta została w sekcji czasowniki nieregularne. Przeczenia (zarówno czasowników regularnych jak i nieregularnych) tworzone są poprzez dodanie przed czasownikiem w formie podstawowej 'didn't' (I didn't go to shool yesterday), a pytania zaczynamy od 'did' (Did you go to school yesterday?). Spójrzmy na poniższe przykłady zdań w czasie past simple:

We cleaned the house in the morning. - Rano posprzątaliśmy dom.
He

Polecamy również:

 • Present Continuous - budowa

  Czas present continuous ma następującą konstrukcję: podmiot + odmieniony czasownik to be (am/is/are) +  czasownik z końcówką '-ing' Więcej »

 • Past Continuous - budowa

  Czas past continuous ma następującą budowę: podmiot + czasownik to be w czasie przeszłym (was/were) +  czasownik z końcówką '-ing'. I/he/she/it was playing; We/you/they were dancing. Więcej »

 • Present Simple - budowa

  Budowa zdania twierdzącego w czasie present simple: podmiot + czasownik w formie podstawowej. W trzeciej osobie liczby pojedynczej do czasownika dodajemy końcówkę '-s'. Więcej »

 • Past Simple - budowa

  Konstrukcja czasu przeszłego czasowników regularnych jest na ogół dość prosta, choć występują tu niewielkie oboczności. Zwykle polega na dodaniu do podstawowej formy czasownika końcówki '-e' lub '-ed'. Więcej »

 • Present Perfect - budowa

  Konstrukcja zdania twierdzącego w czasie present perfect jest następująca: podmiot + odmieniony czasownik 'have' + III forma czasownika (past participle). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 5 =
Ostatnio komentowane
XD
LOL • 2021-10-20 16:21:41
.
kadzionka • 2021-10-20 15:11:25
Dziekuje
MajMos • 2021-10-20 14:36:02
Dziękuję :)
:) • 2021-10-19 17:04:53
po jakiego uda ktoś to wymyślał
czarnypjes • 2021-10-17 16:53:04