Czasy w języku angielskim - strona 3

nie ma potrzeby podkreślania, że coś zdarzyło się wcześniej, czas past perfect stosowany jest zamiennie z czasem past simple. Past perfect tworzony jest według schematu: podmiot + had + III forma czasownika (past participle). Przeczenia tworzymy poprzez dodanie słowa 'not', a pytania poprzez inwersję. Oto przykłady:

When I came to te meeting they had already started. - Kiedy przyszedłem na spotkanie, oni już zaczęli.
We hadn't been there before. - Nie byliśmy tam wcześniej.
He switched on TV after he did his homwork. - Włączył telewizor po tym, jak zrobił zadanie domowe.
Where had you lived before you moved here? - Gdzie mieszkałeś, zanim przeprowadziłeś się tutaj?

Past perfect continuous używamy przy opisie wydarzeń z przeszłości, które wydarzyły się w okresie poprzedzającym inne zdarzenie z przeszłości. Nacisk kładzie się tu przede wszystkim na ciągłość (czas trwania) czynności. Past perfect continuous ma następującą konstrukcję: podmiot + had been + czasownikw formie podstawowej z końcówką '-ing'. Przeczenia tworzone są poprzez dodanie słowa 'not', a pytania przez inwersję. Spójrzmy na poniższe zdania:

She had been learning the whole weekend before the test. - Ona uczyła się cały weekend przed testem.
I hadn't been working for a long time before I was promoted. - Nie pracowałem zbyt długo, zanim dostałem awans.
How long had you been waiting before he finally came? - Jak długo czekałeś, zanim on w końcu przyszedł?

Czasy przyszłe w języku angielskim

Czasy przyszłe to trochę skomplikowany temat dla osób uczących się języka angielskiego, ponieważ język ten nie ma jednego czasu przyszłego. Mówiąc o przyszłości możemy użyć czasów future simple i future continuous, future perfect i future perfect continuous, struktury 'going to', a nawet czasu present continuous.

Czas future simple jest jednym z najprostszych i najczęściej stosowanych czasów przyszłych w języku angielskim. Używa się go w przypadku ofert, propozycji, obiecanek, spontanicznych decyzji, przewidywania przyszłości, uprzejmych próśb i poleceń oraz w pierwszym trybie warunkowym. Zdania twierdzące w czasie future simple mają następującą konstrukcję: podmiot + will ('ll) + podstawowa forma czasownika (infinitive). Przykład: I will come to your party. - Przyjdę na twoją imprezę.

Przeczenia tworzymy przy pomocy słówka 'not' (I won't come to your party. - Nie przyjdę na twoją imprezę), a pytania przez inwersję (Will you come to my party? - Czy przyjdziesz na moją imprezę?). Inne przykłady zdań w czasie future simple znajdują się poniżej:

They won't help us. - Oni nam nie pomogą.
Will she visit us next week? - Czy ona nas odwiedzi w przyszłym tygodniu?
I will take up dancing classes soon. - Wkrótce zacznę uczęszczać na lekcje tańca.

Czas future continuous stosowany jest w odniesieniu do zaplanowanych wydarzeń, które będą odbywać się w określonym czasie w przyszłości. Używamy go również, gdy chcemy podkreślić ciągłość danej czynności w przyszłości oraz w pytaniach dotyczących określonego czasu lub/i konkretnej czynności w przyszłości. Zdania twierdzące w czasie future continuous mają następującą budowę: podmiot + will ('ll) + be + czasownik z końcówką '-ing' (They will be playing football tomorrow). Przeczenia tworzymy przy pomocy słówka 'not' (They will not be playing football tomorrow), a pytania przez inwersję (Will they be playing football tomorrow?). A oto inne przykłady zdań w czasie future continuous:

Will she be working tomorrow? - Czy ona będzie jutro pracować?
We will be playing computer games all night. - Całą noc będziemy grać w gry komputerowe.
I won't be sitting at home all the evening.

Polecamy również:

 • Present Continuous - budowa

  Czas present continuous ma następującą konstrukcję: podmiot + odmieniony czasownik to be (am/is/are) +  czasownik z końcówką '-ing' Więcej »

 • Past Continuous - budowa

  Czas past continuous ma następującą budowę: podmiot + czasownik to be w czasie przeszłym (was/were) +  czasownik z końcówką '-ing'. I/he/she/it was playing; We/you/they were dancing. Więcej »

 • Present Simple - budowa

  Budowa zdania twierdzącego w czasie present simple: podmiot + czasownik w formie podstawowej. W trzeciej osobie liczby pojedynczej do czasownika dodajemy końcówkę '-s'. Więcej »

 • Past Simple - budowa

  Konstrukcja czasu przeszłego czasowników regularnych jest na ogół dość prosta, choć występują tu niewielkie oboczności. Zwykle polega na dodaniu do podstawowej formy czasownika końcówki '-e' lub '-ed'. Więcej »

 • Present Perfect - budowa

  Konstrukcja zdania twierdzącego w czasie present perfect jest następująca: podmiot + odmieniony czasownik 'have' + III forma czasownika (past participle). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 4 =
Ostatnio komentowane
Jest git
• 2023-03-20 19:38:41
boze dajcie plan wydarzen
• 2023-03-20 17:49:33
Historia kto mi pomoże?
• 2023-03-20 14:54:42
Nie ma grubszymi literami ,,Karolingowie''
• 2023-03-16 18:04:17
dzieki
• 2023-03-11 17:13:45