Stanisław Hozjusz - biografia, działalność, dokonania

Ogólnie reformacja na obszarze Rzeczpospolitej nie miała tak dużego wydźwięku jak w pozostałych krajach Europy Zachodniej i szybko ulegała ograniczeniu. Kolejni władcy polscy – zasiadający na tronie po Zygmuncie II Auguście, stanęli po stronie katolicyzmu. Ponadto w okresie reformacji praktycznie w żadnym stopniu nie zostały osłabione materialne podwaliny Kościoła katolickiego. Z biegiem jednak czasu do głosu zaczęły dochodzić osoby stanowczo sprzeciwiające się reformacji. Grupę tą w szczególności reprezentował biskup, późniejszy kardynał – Stanisław Hozjusz.

Urodzony w Krakowie 5 maja w rok 1504 Stanisław Hozjusz był synem zarządy mennicy w Wilnie Ulrycha Hose oraz Anny Schlacke. Swoją edukacje rozpoczynał w Akademii Krakowskiej w roku 1519. Studiował również teologie oraz prawo w latach 1530 – 1534 w Bolonii oraz Padwie. Tam też zdobył doktorat. W toku swojej kariery duchownej w pierwszej kolejności został biskupem chełmińskim od roku 1549. W kolejnym roku został również inkwizytorem. Natomiast w latach 1551 – 1579 był biskupem warmińskim.

Hozjusz był zdecydowanym przeciwnikiem reformacji oraz pierwszym obrońcą papiestwa. Sprzeciwiał się liturgii w językach narodowych – według niego ignorancja i brak zrozumienia miały prowadzić do pobożności. Poza tym pochwalał również wszystkie działania przeciwko różnowiercą – napaść na kościół ewangelicki w Krakowie czy też noc Świętego Bartłomieja we Francji (rzeź hugenotów).

Stanisław Hozjusz był również jednym z przewodniczących soboru trydenckiego i nakłonił w roku 1564 Zygmunta II Augusta do przyjęcia jego uchwał. W toku trwania synodu był zdecydowanym przeciwnikiem ustępstw na rzecz protestantów oraz stawał przy tym w obronie pozycji Stolicy Apostolskiej.

W roku 1564 do Polski zostali sprowadzeni przez Hozjusza jezuici. Odegrali oni bardzo ważną rolę w kontrreformacyjnych działach. Już w roku 1634 posiadali na obszarze Rzeczpospolitej 42 ośrodki. W XVII w. szkoły zakładane przez jezuitów posiadały praktycznie monopol na prowadzenie katolickiego szkolnictwa średniego. Wychowankowie jezuitów stanowili istotny element w dziele rekatolicyzacji państwa polskiego.

Stanisław Hozjusz zmarł 5 sierpnia w roku 1579 w Capranica. Zaraz po tym starano się o jego rychłą beatyfikacje. Jego pisma teologiczne były sprawdzane już od roku 1978. Jego proces beatyfikacyjny został wznowiony w Olsztynie w roku 2006.

Polecamy również:

 • Reformacja w Polsce - przyczyny, przebieg

  Z oczywistych powodów, generalne przyczyny reformacji w Polsce związane są bezpośrednio z funkcjonowaniem ówczesnego Kościoła katolickiego. Niechęć szlachty polskiej budziły przede wszystkim wielkie kościelne majątki ziemskie, oddawanie klerowi dziesięciny oraz niechęć duchowieństwa do płacenia... Więcej »

 • Ruch egzekucyjny - geneza, na czym polegał, cele, skutki

  Samo pojęcie egzekucja (łac. executio) odnosi się do przymusowego ścigania należności lub długów przyznanych wierzycielowi. Natomiast w kontekście szlacheckiego ruchu egzekucyjnego w Rzeczpospolitej w XVI w. oznaczało rewindykacje, przywracanie utraconych lub narażonych na uszczerbek praw. Więcej »

 • Stefan Batory - biografia, panowanie (najważniejsze wydarzenia)

  Stefan Batory urodził się w roku 1533 w Szilágysomlyó. Jego ojciec, który nosił to samo imię, był wojewodą siedmiogrodzkim. Zmarł jednak kiedy jego syn miał zaledwie rok, a matka Stefana Batorego – Katarzyna Telegdi, zmarła kiedy miał 14 lat. Ponieważ został wcześnie osierocony, związał... Więcej »

 • Henryk Walezy - biografia, panowanie (najważniejsze wydarzenia)

  Henryk Walezy był ostatnim członkiem francuskiej dynastii Walezjuszy oraz pierwszym królem polskim wybranym na zasadzie elekcji viritim – wolnej elekcji. Urodził się Fontainebleau w roku 1551. Jego ojcem był król Francji panujący w latach 1547 – 1559 Henryk II, a matką była księżna z rodu... Więcej »

 • Bezkrólewie i pierwsze wolne elekcje w Polsce, ich wpływ na ustrój państwa

  Proces zmian ustrojowych w XVI w. w Rzeczpospolitej został zakłócony w roku 1572, w skutek bezpotomnej śmierci ostatniego Jagiellona na tronie polskim – Zygmunta II Augusta. Przed tym wydarzeniem nie doszło ostatecznie do rozstrzygnięcia kwestii sukcesji w Polsce oraz na Litwie. Dodatkowo nie została... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 5 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42