Początek II wojny światowej - Agresja Niemiec na Polskę (1939) – przyczyny

Mianem „kampanii wrześniowej” określa się popularnie agresję III Rzeszy i ZSRR na Polskę we wrześniu  1939 roku, i toczone pomiędzy 1 września a 6 października walki. Określenie to, mimo swojej ogromnej popularności w literaturze, jest jednak obecnie negowane przez wielu historyków jako niepoprawne i będące wytworem niemieckiej propagandy, stąd też wprowadza się nową nazwę  - kampania polska.

Agresja niemiecka na Polskę była efektem wieloletnich sporów pomiędzy obydwoma państwami, prowadzonymi zarówno na płaszczyźnie ideologicznej, historycznej jak i propagandowej. Od roku 1919 i wejścia w życie traktatu wersalskiego Niemcy nie chciały zgodzić się na nowy układ granic na wschodzie, odbierający im część Pomorza, Wielkopolskę i Śląsk. Naczelnym celem polityki niemieckiej było więc odebranie owych terenów, uważanych w Niemczech za rdzennie germańskie. Niemcy widziały również w Polsce naturalnego sojusznika Francji, a więc głównego gwaranta ciężkich warunków traktatu wersalskiego.

Stosunek Niemiec do Polski zmienił się przejściowo po roku 1933, kiedy to do władzy doszedł Adolf Hitler. Widział on bowiem w Polsce potencjalnego sojusznika w walce przeciwko komunizmowi i ZSRR, głównego wroga ideologicznego. Jednakże dosyć prędko okazało się, że Polacy nie zamierzają zmieniać sojuszy i angażować się w przymierze z III Rzeszą. Polska polityka zagraniczna opierała się na tzw. polityce równowagi, czyli utrzymywaniu równego dystansu pomiędzy ZSRR i Niemcami. Oprócz tego polscy politycy znacznie przeceniali siłę polskiej armii, licząc na jej umiejętności i wsparcie sojuszników. Polska stawała się z potencjalnego sojusznika główną przeszkodą.

Oficjalnym pretekstem do wojny była sprawa Wolnego Miasta Gdańska i zbudowania eksterytorialnej autostrady, łączącej Prusy Wschodnie i Pomorze, a przebiegającej przez terytorium Korytarza. Oprócz tego Niemcy wymagali przyłączenie się Polski do paktu antykominternowskiego, czyli jednoznaczne opowiedzenie się przeciwko ZSRR. Dyplomacja niemiecka doskonale zdawała sobie sprawę, że wobec postawy władz polskich żądania te nie będą mogły być zrealizowane i będą stanowić casus belli. Ostatnim aktem przygotowawczym było niespodziewane podpisanie sojuszu pomiędzy ZSRR i Niemcami (pakt Ribbentrop – Mołotow, 23.08.1939 roku). Od tego momentu wojna była nieunikniona.

Polecamy również:

 • II wojna światowa - przyczyny

  Marszałek Francji Ferdynand Foch, obecny przy podpisywaniu traktatu wersalskiego, miał podobno stwierdzić, że nie jest to pokój, ale dwudziestoletnie zawieszenie broni. Już wkrótce miało się okazać, że miał rację. Korzenie II wojny światowej sięgają tak naprawdę aż do sytuacji, jaka nastała w Europie... Więcej »

 • II wojna światowa - przebieg (streszczenie), kalendarium

  II wojna światowa (1939-1945) jest do dzisiaj największym i jednym z najbardziej znaczących konfliktów w dziejach świata. Zmagania największych potęg ówczesnego świata, toczone na trzech kontynentach i wszystkich oceanach, doprowadziły do całkowitej zmiany równowagi sił i wytworzenia się ładu,... Więcej »

 • Strony konfliktu II wojny światowej (Państwa Osi, alianci), państwa neutralne

  Podobnie jak przed I wojną światową, konflikt z lat 1939 – 1945 był poprzedzony okresem tworzenia się sojuszy obronnych i zaczepnych, w skład których wchodziły państwa o podobnej ideologii i celach do osiągnięcia. W stosunkowo krótkim czasie doszło na świecie do powstania dwóch dużych... Więcej »

 • Kampania wrześniowa - przebieg, najważniejsze bitwy, daty

  Kampania polska we wrześniu 1939 roku jest jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Polski, a także, jako początek II wojny światowej, świata. Toczone między 1 września a 6 października walki Polaków z armią niemiecką i sowiecką stały się dla wielu Polaków symbolem daleko wykraczającym poza ich... Więcej »

 • Wielka Brytania i Francja w pierwszych dniach II wojny światowej - Dziwna wojna (definicja)

  Kraje „dawnej Ententy”, jakimi były bez wątpienia Wielka Brytania i Francja, były uznawane za największe potęgi okresu międzywojennego. Nic więc dziwnego, że Polska bardzo liczyła na pomoc swoich sojuszników w razie wybuchu ewentualnego konfliktu z Niemcami. Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 5 + 3 =
kasia
2020-09-27 19:37:37
ten tekst bardzo mi pomógł
Ostatnio komentowane
.
• 2024-04-20 13:13:09
bez marii bylby nikim, bez pozdra
• 2024-04-18 17:47:36
walter white heisenberg?
• 2024-04-18 17:47:07
walter white?
• 2024-04-18 17:46:34
bARDZO FAJY TEKST! POWIEM SZCZERZE, ŻE MIAŁEM WZWÓD W TEMACIE PANIEN pOCKICH, ZWŁasza ...
• 2024-04-18 14:07:19