Migracje i zmiany liczby ludności po II wojnie światowej

Zakończenie II wojny światowej przyniosło zmiany graniczne, obejmujące swoim zasięgiem całą Europę Wschodnią. W myśl nieubłagalnych wyroków konferencji jałtańskiej całe narody były zmuszone do zmiany własnych granic i serii przesiedleń swoich obywateli na nowe terytoria. Rezultatem było jedno z największych przemieszczeń ludności w historii Europy, na pewno zaś największe od czasów średniowiecza.

Migracje powojenne można podzielić na trzy wielkie nurty. Pierwszym z nich jest przesiedlenie ludności niemieckiej z ich wschodnich terytoriów w głąb Niemiec. W wyniku konferencji jałtańskiej Polska otrzymała, w ramach rekompsensaty za stracone Kresy, ziemie niemieckie sprzed roku 1937 – Prusy Wschodnie bez Królewca, Pomorze i Śląsk. Mieszkający tam Niemcy zostali w latach 1945 – 1947 (w wielu rejonach także później) poddani weryfikacji. Osoby znające polski i rokujące szansę na „spolszczenie” były zostawiane w spokoju. Przytłaczająca większość ludności była jednak wysyłana do Niemiec. Większość przymusowych emigrantów trafiała do sfer zachodnich. W wielu miejscach do dzisiaj istnieją skupiska ludności „wschodniopruskiej” i „pomorskiej”, jednakże, wbrew propagandzie i plotkom, traktująca utracone ojczyzny jedynie z sentymentem.

Ziemie opuszczone przez Niemcy zasiedlili Polacy wysiedleni z Kresów, uciekający przed pozostaniem w ZSRR. Ich droga była często równie tragiczna i niebezpieczna jak wysiedlanych Niemców. Przybywali na nowe tereny rozproszeni i oderwani od swojej ziemi, musząc sobie ułożyć życie na obcym terytorium, zniszczonym przez wojnę i pełnym niemieckiej spuścizny. Od 1947 roku do Polaków zaczęli dołączać także Ukraińcy – był to wynik tzw. akcji „Wisła”. Polskie władze walczyły na terytorium Bieszczad z resztkami partyzantki UPA. W celu ostatecznego ich rozbicia i ukarania Ukraińców przesiedlono siłą niemal całą ludność, głównie na tereny Warmii i Mazur.

Trzecim kierunkiem emigracji, tym razem przymusowym, były wysiedlenia prowadzone przez Stalina w ZSRR. Ich ofiarami padały głównie grupy etniczne, które Stalin uznał za „kolaborujące” z Niemcami. Zwykle przesiedlani oni byli głównie w głąb ZSRR, na Syberię i niegościnne stepy Azji. Los ten dotknął głównie Tatarów krymskich, Kozaków, Ukraińców i Niemców nadwołżańskich.

Szacuje się,  że podczas wielkich migracji po II wojnie światowej swoje miejsce zamieszkania zmieniło łącznie około  9  milionów osób.

Polecamy również:

Komentarze (1)
Wynik działania 5 + 1 =
Anonymous
2022-02-28 16:52:21
Fajnie
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43