Alberytynki - historia, charyzmat, reguła

Albertynki (pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim; skrót ZSAPU) założył w Krakowie 15 stycznia 1891 r. św. Brat Albert (Adam Chmielowski). Zgromadzenie zostało oparte na pierwotnej regule św. Franciszka z Asyżu. Za współzałożycielkę uznaje się bł. Siostrę Bernardynę, czyli Marię Jabłońską, która została pierwszą oficjalną przełożoną zakonu i autorką Konstytucji, co zapewniło zgromadzeniu stabilizację prawną.

Celem albertynek od początku było niesienie pomocy najbiedniejszym, bezdomnym i opuszczonym, zgodnie ze słowami Brata Alberta: im więcej kto opuszczony, z tym większą miłością służyć mu trzeba, gdyż samego Pana Jezusa zbolałego w osobie tego ubogiego ratujemy.

Terenami posługi  albertynek są przede wszystkim przytuliska, stołówki dla ubogich oraz domy pomocy społecznej, hospicja i świetlice dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji. Pracują również w domach księży emerytów oraz pomagają ludziom samotnym w ich domach prywatnych. W razie konieczności siostry podejmują również katechizację.

Obecnie siostry albertynki pracują w 82 placówkach (w tym 15 mieści się za granicą). Na terenie naszego kraju prowadzą 7 domów opieki społecznej i  2 zakłady opiekuńczo-lecznicze dla osób w podeszłym wieku, obłożnie i nieuleczalnie chorych, upośledzonych oraz chorych psychicznie.

Zgromadzenie albertynek poświęcone jest Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, a Matkę Bożą Częstochowską, zgodnie z życzeniem św. Brata Alberta, siostry uznają za swoją Fundatorkę. Szczególny kult siostry żywią do tajemnicy Wcielenia, Męki i Śmierci Zbawiciela oraz do Najświętszego Oblicza „Ecce Homo”.

Godłem albertynek jest godło franciszkańskie (na tle krzyża skrzyżowane ręce) uzupełnione symbolem chleba, będącego wyrazem dobroci, zgodnie ze słowami św. Brata Alberta: Powinno się być dobrym jak chleb. Zgromadzenie nie posiada żadnego własnego majątku, a wszytko co zdobywa dzięki pracy lub z darów dzieli z osobami cierpiącymi niedostatek.

W Polsce zgromadzenie albertynek jest podzielone na trzy prowincje: krakowską, warszawską i poznańską. Dom generalny mieści się natomiast w Krakowie przy ul. J. P. Woronicza 10. Siostry działają również w innych krajach: we Włoszech, na Ukrainie, na Słowacji, w Rosji, w Wielkiej Brytanii, Watykanie, USA, Argentynie oraz Boliwii. Obecnie na świecie posługę pełni blisko 700 albertynek na świecie, ale większość z nich działa jednak w Polsce (około 530 sióstr).

Polecamy również:

 • Zakon dominikanek - historia, działalność, opis

  Dominikankami nazywa się wszystkie rzymskokatolickie żeńskie zgromadzenia zakonne, których siostry żyją duchowością dominikańską na wzór św. Dominika Guzmana. Mając to na uwadze, można dokonać podziału na zgromadzenia kontemplacyjne dominikanek (Mniszki Zakonu Kaznodziejskiego –... Więcej »

 • Michalitki - historia, działalność, opis

  Michalitki (Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła; skrót: CSSMA) to żeńskie zgromadzenie zakonne założone w  Miejscu Piastowym na Podkarpaciu przez bł. ks. Bronisława Markiewicza i Annę Kaworek pod koniec XIX w. Kościół zatwierdził zgromadzenie 21 sierpnia 1928 r. Więcej »

 • Elżbietanki - historia, habit, działalność - opis

  Elżbietankami nazywa się zgromadzenia zakonne, których patronką jest św. Elżbieta Węgierska. Była ona córką króla węgierskiego Andrzeja II, żyła w I połowie XIII w. i zasłynęła z ascetycznego trybu życia oraz licznych dzieł miłosierdzia. Więcej »

 • Felicjanki - historia, działalność, opis

  Felicjanki (pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka Serafickiego) to żeńskie zgromadzenie zakonne powstałe w Warszawie w 1855 r. Założyła je bł. Maria Angela Zofia Truszkowska.  Więcej »

 • Bernardynki - historia, działalność, opis

  Bernardynki (pełna nazwa: Mniszki Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asyżu; skrót: OSFB) to żeńskie zgromadzenie należące do rodziny zakonów franciszkańskich. Istnieje ono wyłącznie w Polsce i liczy około 200 sióstr.  Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 5 =
Ostatnio komentowane
Ani słowa o czworościanie którego krawędzie, powierzchnie i objętość - są wyrażon...
• 2024-03-04 21:58:56
takie łątwe
• 2024-03-04 15:46:48
"Mianem libertarianizmu zwykło się nazywać najbardziej radykalny nurt liberalizmu." No...
• 2024-03-01 10:11:23
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44