Św. Paweł - strona 6

m.in. w Hiszpanii. Ok. 67 roku poniósł śmierć męczeńską w Rzymie, prawdopodobnie zginął od miecza. Dzień jego śmierci pozostaje jednakże nieznany.

Św. Paweł jest wspominany w Kościele katolickim razem ze św. Piotrem 29 czerwca.

Pisma Pawła

Do kanonu Nowego Testamentu weszło trzynaście listów św. Pawła: List do Rzymian, 1. i 2. List do Koryntian, List do Galatów, List do Efezjan, List do Filipian, List do Kolosan, 1. i 2. List do Tesaloniczan, 1. i 2. Listo do Tymotusza, List do Tytusa i List do Filemona.

Patronat

Św. Paweł jest patronem miast: Rzymu, Awinionu, Berlina, Frankfurtu nad Menem, Poznania, Rygi, Saragossy, a także zawodów: marynarzy, tkaczy, wikliniarzy oraz teologów i duszpasterzy. Jest także patronem prasy katolickiej.

Polecamy również:

 • Św. Piotr

  Św. Piotr miał właściwie na imię Szymon (Symeon). Pochodził z Betsaidy nad Jeziorem Genezaret (Galilejskim) i był rybakiem. Jego bratem był św. Andrzej. Obaj należeli do grona Dwunastu Apostołów. Przed powołaniem przez Jezusa byli najprawdopodobniej uczniami św. Jana Chrzciciela. Więcej »

 • Św. Andrzej

  Św. Andrzej pochodził z Betsaidy, był bratem św. Piotra i razem z nim mieszkał u jego teściowej w Kafarnaum. Zajmował się łowieniem ryb. Początkowo był uczniem Jana Chrzciciela (J 1, 35-41). Został Więcej »

 • Św. Jakub

  Jakub Starszy, zwany także Jakubem Większym, był bratem św. Jana, synem Zebedeusza i Salome. Należał do grona Dwunastu Apostołów. Był jednym z pierwszych powołanych przez Jezusa uczniów; w Ewangeliach wymieniany jest na trzecim miejscu (Łk, Mt) albo na drugim (Mk). Więcej »

 • Św. Jan

  Św. Jan był synem Zebedeusza i Salome oraz bratem Jakuba Starszego. Należał do grona Dwunastu Apostołów; był spośród nich najmłodszy. Był również Ewangelistą; autorem Ewangelii św. Jana. Więcej »

 • Św. Tomasz

  Św. Tomasz należał do grona Dwunastu Apostołów. Nazywany jest również Didymosem, czyli Bliźniakiem. Ewangelie nie poświęcają mu wiele miejsca, a w Dziejach Apostolskich został wspomniany tylko raz – w wykazie Apostołów. Niemniej fragmenty poświęcone Tomaszowi są znaczące. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 4 =
Ostatnio komentowane
Ładnie napisane ale nie wiem czy młody umysł ogarnie tyle nowych pojęć. Myślę, że ...
Sandra Rydzewska • 2021-10-24 15:00:48
.
z • 2021-10-24 14:48:34
O
O • 2021-10-24 13:18:33
xd
twojstary • 2021-10-24 12:18:46
"Asymptoty to proste, do których wykres funkcji zbliża się dowolnie blisko ale nigdy ic...
Mich • 2021-10-24 10:21:02