Prorocy Starego Testamentu - strona 4

reformą religijną - ok. 640-630 r. przed Chr. Więcej szczegółów jego biografii pozostaje nieznanych.

Nahum

Nie wiadomo praktycznie nic o Nahumie, gdyż miasto z którego miał pochodzić (Elkosz) nie zostało zidentyfikowane. Jego imię stanowi skrót imienia Nechemiah ( „Jahwe pociesza”). Dokładna datacja jego działalności jest trudna do ustalenia, niemniej swoje mowy wygłaszał w VII w. przed Chr. Przypuszcza się także, że sam spisał swoją księgę ok. 620-612. Był utalentowanym poetą, a jego słowa wskazują na żarliwy patriotyzm.

Habakuk

W rzeczywistości nic nie wiadomo o osobie tego proroka. Jego imię pochodzi od słowa hambakuku z jęz. asyryjskiego i oznacza roślinę jadalną. Przypuszcza się, że działał w tym samym czasie co Jeremiasz. W Księdzę Daniela pojawia się prorok o imieniu Habakuk, ale chodzi o zupełnie inną osobę.

Aggeusz

Działał po powrocie pierwszej grupy z niewoli Babilońskiej w 538 r. Gorąco zalecał i popierał zadanie odbudowy świątyni jerozolimskiej; wzmianka na ten temat znajduje się w Księdze Ezdrasza (Ezd 5,1; Ezd 6,14). Nie mamy jednak więcej wiadomości o Aggeuszu. Wszystkie jego proroctwa są datowane na 520 r. przed Chr.

Zachariasz

Prorok współczesny Aggeuszowi. Najprawdopodobniej

Polecamy również:

 • Adam i Ewa

  Imię Ewa zostaje nadane przez Adama dopiero po popełnieniu grzechu pierworodnego. W hebrajskim brzmiało ono Chawwa i było efektem gry słów – hebr. „chaj” to żyjący. Stąd Ewa stała się matką wszystkich żyjących. Natomiast imię Adam wywodzi się z hebr. adamah, czyli „ziemia”. Więcej »

 • Kain i Abel

  Kain i Abel byli synami Adama i Ewy. Pierwszy uprawiał rolę, natomiast drugi był pasterzem. Kiedy składali ofiarę Jahwe, Bóg przyjął ofiarę Abla, natomiast nie chciał patrzeć na ofiarę Kaina. Więcej »

 • Abraham

  Abraham był pierwszym patriarchą Izraela (gr. „ojciec, który rządzi”). Był synem Teracha, bratem Nachora i Harana. Jego żoną została Saraj. Pochodził z Ur chaldejskiego, ale jego rodzina osiedliła się w Charanie. Żył na początku II tysiąclecia przed Chr. Więcej »

 • Noe

  Noe był synem Lameka, ojcem Sema, Chama i Jafeta. Żył w czasach ludzi niegodziwych, o złym usposobieniu, którzy swoim postępowaniem wywoływali smutek Boga. Dlatego Jahwe postanowił ich zgładzić i pozostawić na ziemi wyłącznie Noego i jego potomstwo. Więcej »

 • Mojżesz

  Mojżesz urodził się w czasach niewoli egipskiej, czyli w okresie ucisku i prześladowań Izraelitów. Faraon wydał wówczas rozkaz mordowania nowo narodzonych chłopców Hebrajczyków. Z tego względu matka Mojżesza była zmuszona ukrywać go. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 5 =
Ostatnio komentowane
XD
KOLUCH • 2021-05-15 16:27:39
xd
lol • 2021-05-15 13:46:01
git k
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk • 2021-05-14 20:27:26
Dziękuje
Zuza • 2021-05-14 15:53:42
JD
JD • 2021-05-14 14:44:06