Kościół Ewangelicko-Augsburski - historia, doktryna, charakterystyka. Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP - strona 3

mieszkających głównie w: Niemczech (13 mln), Stanach Zjednoczonych (8 mln), Szwecji (7,2 mln), Finlandii (4,6 mln) i Danii (4,5 mln).

Wykład nauki Kościoła luterańskiego znajduje się w wyznaniach wiary: Apostolskim, Nicejsko-Konstantynopolskim i Atanazjańskim oraz w księgach wyznaniowych: Małym i Dużym Katechizmie autorstwa ks. dr Marcina Lutra, Augsburskim Wyznaniu Wiary, Apologii Augsburskiego Wyznania, Artykułach Szmalkaldzkich i Formule Zgody.

Najwyższą władzę w Kościele Ewangelicko-Augsburskim stanowi Synod. Składa się on z duchownych i świeckich przedstawicieli poszczególnych diecezji. Władzę wykonawczą i administracyjną sprawuje z kolei Konsystorz na czele którego stoi Biskup Kościoła.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce

W kilka lat po wystąpieniu Marcina Lutra przeciwko nadużyciom w praktyce odpustów (1517 r.), jego poglądy i publikacje były znane w Polsce. Idee reformacyjne znalazły zwolenników wśród przedstawicieli różnych warstw społecznych, także wśród duchowieństwa. Już w 1518 r. luteranizm opanował Gdańsk (Prusy Królewskie), a w latach 20-tych XVI w. dotarł do Poznania, Wrocławia i na Mazury. Od połowy XVI w. rozwijał się wśród ludu polskiego poza granicami Rzeczypospolitej.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 4 =
Ostatnio komentowane
po jakiego uda ktoś to wymyślał
czarnypjes • 2021-10-17 16:53:04
doobry artykuł
Jan Marcalik • 2021-10-15 16:22:46
XD
Xd • 2021-10-15 13:34:06
Es
Olek • 2021-10-15 13:30:44