Baptyści - religia, doktryna, historia - strona 4

jest ona w pełni demokratycznie. Na jej czele stoi Rada, zaś funkcje duszpasterskie i kaznodziejskie wykonuje powołany przez wiernych pastor. Wszyscy członkowie wspólnoty nazywają się siostrami i braćmi i mają jednakowe prawa.

Zbory na określonym terenie tworzą okręg, natomiast wszystkie zbory w danym kraju – unię zborów (np. Kościół Chrześcijan Baptystów w RP). Organem ustawodawczym i najwyższą władzą unii są synody lub konferencje zwoływane corocznie lub co trzy lata.

Baptyści w Polsce

W Polsce ruch baptystyczny pojawił się w połowie XIX w. Za oficjalną datę przyjmuje się 1858 r., kiedy to we wsi Adamów (okolice Pułtuska) udzielono pierwszego od kilku stuleci chrztu przez zanurzenie grupie dorosłych osób.

Ruch szybko zdobywał nowych wiernych, początkowo głównie wśród ludności niemieckiej. W okresie międzywojennym centrum baptyzmu polskiego stały się Warszawa i Łódź. Do rejestracji Kościoła doszło dopiero po II wojnie światowej w 1946 r. 

Obecnie Kościół Chrześcijan w RP (The Baptist Union of Poland) liczy około 5 tysięcy wiernych, którzy zrzeszają się w 86 zborach na terenie całego kraju. Głównym jego ośrodkiem jest Warszawa. Organem prasowym jest miesięcznik „Słowo Prawdy”.  Pod   tą   samą   nazwą   działa   wydawnictwo   kościelne. 

Kościół Chrześcijan Baptystów w RP jest członkiem Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Aliansu Ewangelicznego. Współpracuje także z innymi związkami baptystycznymi na świecie w ramach Europejskiej Federacji Baptystycznej (European Baptist Federation) i Światowego Związku Baptystycznego (Baptist World Alliance). 

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
Ostatnio komentowane
Super pozdrawiam
Marek • 2022-01-18 11:58:05
przeczytałam ziemniaki zamiast ziemianki
twój stary • 2022-01-16 19:26:37
ok
kasia • 2022-01-16 17:06:50
dziekuje
jan usz • 2022-01-16 16:19:55
witam polecam
Zbyszek • 2022-01-16 12:57:10