Baptyści - religia, doktryna, historia - strona 3

ochrzczeni wierni spożywają chleb i wino, będące symbolami Ciała i Krwi Pańskiej.

Baptyści wierzą w Trójcę Świętą, nieśmiertelność duszy, powszechne zmartwychwstanie i Sąd Ostateczny, przyjmują istnienie kary wiecznej, ale odrzucają czyściec. Głoszą, że zbawienie nie jest osiągalne na podstawie uczynków (człowiek nie może sobie wysłużyć zbawienia), lecz jedynie łaską Boga przez osobistą wiarę w zbawcze dzieło odkupienia przez ofiarę Jezusa Chrystusa na Krzyżu Golgoty (zasada sola fide i sola gratia). Dobre uczynki są natomiast postrzegane jako wyraz nowego życia, zaszczepionego w człowieku przez wiarę i działanie Ducha Świętego.

Innym ważnym elementem silnie podkreślanym przez ruch baptystów od początku jego istnienia była wolność sumienia i wyznania. Baptyści uznają, że każdy człowiek powinien mieć wolny wybór w sprawach wiary i żadne władze nie mają prawa mu jej narzucać. Przyjmują postulat rozdziału Kościoła od państwa. Baptyści kierują się również maksymą: „W zasadach jedność, w opiniach wolność, we wszystkim miłość”.

Ustrój Kościoła baptystów charakteryzuje tzw. kongregacjonizm. Podstawową rolę odgrywa w nim autonomiczny zbór, czyli lokalna społeczność wiernych. Zarządzana

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 2 =
Ostatnio komentowane
Super pozdrawiam
Marek • 2022-01-18 11:58:05
przeczytałam ziemniaki zamiast ziemianki
twój stary • 2022-01-16 19:26:37
ok
kasia • 2022-01-16 17:06:50
dziekuje
jan usz • 2022-01-16 16:19:55
witam polecam
Zbyszek • 2022-01-16 12:57:10