Apostołowie - strona 3

zwróćcie uwagę na Apostoła i Arcykapłana naszego wyznania, Jezusa. (Hbr 3,1)

W II w. samo określenie „apostoł” dotyczące jednej osoby/urzędu zanika, a ok. 100r. umiera, jako ostatni z Dwunastu, św. Jan. Misja Apostołów jest jednak kontynuowana przez cały Kościół, co wyrażone zostało w wyznaniu wiary nicejsko-konstantynopolitańskim:

Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.

Przez apostolskość rozumie się tożsamość wiary chrześcijańskiej i praktyk obecnego Kościoła z Kościołem Apostołów. Jednym z wymiarów tej ciągłości w sprawach wiary i kultu jest sukcesja apostolska – biskupi w Kościele Katolickim nazywani są następcami apostołów. Od Soboru Watykańskiego II rozwija się także idea apostolstwa świeckich.

Mówiąc o apostolstwie, warto zwrócić także uwagę na fragment z Ewangelii Łukasza o wyznaczeniu siedemdziesięciu dwóch osób przez Jezusa Chrystusa i wysłaniu na misje w celu głoszenia Ewangelii:

Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. (Łk 10,1)

Najprawdopodobniej Ewangelista chciał uwydatnić powszechny zasięg posłannictwa Chrystusa. Wątek „siedemdziesięciu dwóch” został podjęty przez Kościół prawosławny i owych wysłanników nazywa apostołami. Wśród nich wymienia się np. św. Marka czy św. Łukasza, którzy w katolicyzmie są uznawani wyłącznie za Ewangelistów.

Polecamy również:

 • Św. Piotr

  Św. Piotr miał właściwie na imię Szymon (Symeon). Pochodził z Betsaidy nad Jeziorem Genezaret (Galilejskim) i był rybakiem. Jego bratem był św. Andrzej. Obaj należeli do grona Dwunastu Apostołów. Przed powołaniem przez Jezusa byli najprawdopodobniej uczniami św. Jana Chrzciciela. Więcej »

 • Św. Paweł

  Św. Paweł pochodził z Tarsu w Cylicji. Był Żydem, ale jednocześnie obywatelem Rzymu. Urodził się ok. 8 r. po narodzeniu Chrystusa. Pochodził z rodu Beniamina i należał do grona faryzeuszy. Więcej »

 • Św. Andrzej

  Św. Andrzej pochodził z Betsaidy, był bratem św. Piotra i razem z nim mieszkał u jego teściowej w Kafarnaum. Zajmował się łowieniem ryb. Początkowo był uczniem Jana Chrzciciela (J 1, 35-41). Został Więcej »

 • Św. Jakub

  Jakub Starszy, zwany także Jakubem Większym, był bratem św. Jana, synem Zebedeusza i Salome. Należał do grona Dwunastu Apostołów. Był jednym z pierwszych powołanych przez Jezusa uczniów; w Ewangeliach wymieniany jest na trzecim miejscu (Łk, Mt) albo na drugim (Mk). Więcej »

 • Św. Jan

  Św. Jan był synem Zebedeusza i Salome oraz bratem Jakuba Starszego. Należał do grona Dwunastu Apostołów; był spośród nich najmłodszy. Był również Ewangelistą; autorem Ewangelii św. Jana. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 2 =
Ostatnio komentowane
po jakiego uda ktoś to wymyślał
czarnypjes • 2021-10-17 16:53:04
doobry artykuł
Jan Marcalik • 2021-10-15 16:22:46
XD
Xd • 2021-10-15 13:34:06
Es
Olek • 2021-10-15 13:30:44