Sąd Salomona – streszczenie i opracowanie

Streszczenie

Biblijna opowieść przedstawia króla Salomona, który słynął ze swojej niezwykłej mądrości (został władcą już w wieku kilkunastu lat). Był człowiekiem bogobojnym i religijnym. Pan Bóg bardzo cenił sobie Salomona jako wiernego, dlatego którejś nocy zapytał go, co mógłby mu podarować. Wówczas młody Salomon, wyrażając swoja ludzką słabość i marność, poprosił Go o możliwość dokonywania sprawiedliwych sądów i umiejętność sprawowania uczciwej władzy nad ludem.

Sąd Salomona – streszczenie i opracowanie
Nicolas Poussin, Sąd Salomona/www.wikipedia.org.pl

Bóg podarował królowi mądrość, jakiej nie posiadał żaden inny człowiek na ziemi. Prócz tego zyskał ogromne bogactwo i sławę. Niedługo po tym wydarzeniu Salomona odwiedziły dwie skłócone kobiety. Spierały się o to, która z nich jest matką niemowlęcia. Obie urodziły dzieci w tym samym czasie, jednak jedno zmarło, a jedna z nich oskarżała drugą o podmianę potomków. By rozstrzygnąć ten spór, mądry Salomon nakazał przynieść miecz i rozciąć dziecko na pół, tak by każda z matek dostała jego równą część. Prawdziwa matka dziecka od razu zaprotestowała, a druga przystała na tę propozycję.

W ten sposób władca doszedł do tego, która z kobiet kocha dziecko prawdziwie matczyną miłością. Lud, usłyszawszy co zaszło w pałacu, cieszył się z mądrości swojego króla i oddawał mu chwałę i cześć. Czas rządów Salomona był dla Izraelitów okresem dostatku i urodzaju.

Opracowanie

Geneza

Historia o królu Salomonie jest jedną z najpopularniejszych opowieści biblijnych. Stanowiła inspirację dla wielu artystów w różnych wiekach, również malarzy. Jednym z tych, którzy postanowili przedstawić przypowieść na płótnie był Nicolas Poussin.

Przesłanie

Najważniejszym przesłaniem opowieści o mądrości Salomona jest przekonanie, że kłamstwo nigdy nie popłaca, ponieważ prawda, prędzej czy później, i tak wyjdzie na jaw. Taka jest natura sprawiedliwości przykazanej światu przez Boga, a której uosobieniem był Salomon.

Mądrość króla

Nadzwyczajna mądrość króla Salomona wynikała z jego pokornej i bogobojnej postawy. Bóg obdarzył go tym darem ponieważ młody król sam poprosił o dar mądrego rządzenia. To niezwykle spodobało się Jahwe i w zamian za to prócz umiejętności sprawiedliwego wydawania sądów, obdarzył Salomona i jego naród urodzajem i bogactwem, dlatego czasy te były niezwykle korzystne dla Izraelitów. Spór między dwoma kobietami docierającymi swoich praw do tego samego dziecka był możliwy do rozstrzygnięcia dzięki rozpoznaniu przez władcę istoty matczynej miłości. Dzięki temu Salomon podjął wybrał skuteczny sposób na wskazanie prawdziwej matki niemowlęcia.

Polecamy również:

 • Pierwotny stan szczęścia – streszczenie i opracowanie

  Tekst zaczyna się opisem ogrodu, zasadzonego przez samego Boga, a który nazwał go Edenem. Powiedziane zostaje, że ogród powstał na wschodzie, a Bóg umieścił w nim człowieka. Więcej »

 • Księga Hioba - streszczenie

  Człowiek imieniem Hiob, żyjący na ziemi Us (albo Hus), mąż bardzo sprawiedliwy, bogobojny i unikający zła wiedzie szczęśliwe i dostatnie życie. Nie spodziewa się, że niebawem cały dostatek runie, jego rodzina umrze, on sam poważnie zachoruje, straci dom i liczny majątek. Hiob się nie spodziewa niczego złego, bo... Więcej »

 • Księga Koheleta - streszczenie

  TYTUŁ KSIĘGIAutor Księgi podaje, iż jest koheletem, a zarazem królem Jerozolimy i synem Dawida.MARNOŚĆ, TRWANIE I PRZEMIJANIEKohelet rozpoczyna Księgę od słów: „Marność, marność – wszystko marność!”Człowiek zabiega w swoim życiu o dobra materialne, ale tak naprawdę nic one nie znaczą... Więcej »

 • Księga Psalmów - opracowanie

  „Księga Psalmów”, zwana Psałterzem, jest zbiorem 150 tekstów poetyckich o charakterze melicznym, które powstawały na przestrzeni kilku wieków. Uważa się, że większość z tych utworów zostało zapisanych w złotym okresie kultury żydowskiej, czyli na przełomie VI i V w. p.... Więcej »

 • Pieśń nad Pieśniami - streszczenie

  Tytuł I Prolog 1 1, 1-4 - Zakochana młoda dziewczyna wychwala zalety swojego kochanka i jego miłości. Jest spragniona jego pocałunków i zapachu. Rozkoszuje się dźwiękiem jego imienia. Chce zakosztować z nim miłości w jego komnatach. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 5 =
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
OK
• 2024-02-21 20:23:35
dziękuję bardzo ratujecie mnie
• 2024-02-21 19:08:12
i
• 2024-02-20 09:57:14
Bardzo pomogło mi w zadaniu domowym
• 2024-02-18 10:48:52
skidibi tojlet
• 2024-02-16 17:21:38