Pierwotny stan szczęścia – streszczenie i opracowanie

Streszczenie

Tekst zaczyna się opisem ogrodu, zasadzonego przez samego Boga, a który nazwał go Edenem. Powiedziane zostaje, że ogród powstał na wschodzie, a Bóg umieścił w nim człowieka. W środku Edenu rosło drzewo życia, zwane inaczej „drzewem poznania dobra i zła”. Najważniejszym obowiązkiem człowieka był doglądanie danej mu ziemi, uprawianie jej, nie mógł jednak zbliżać się do owego drzewa, ani zrywać jego owoców. Bóg zapowiedział bowiem, że jeśli człowiek nie zastosuje się do jego polecenia – umrze.