Polskie nazwiska - pisownia i odmiana - strona 2

-Nowak, Joanną Kowalską-Nowak,

c. Joanna Nowak-Stępień (oba nazwiska nieodmienne) - Joannie Nowak-Stępień, Joanną Nowak-Stępień,

c. Joanna Kowalska-Nowicka (oba nazwiska odmienne) - Joannie Kowalskiej-Nowickiej, Joanną Kowalską-Nowicką.

 

NAZWISKA MĘSKIE

Nazwiska męskie odmieniają się jak rzeczowniki pospolite lub przymiotniki.

 

Odmiana według deklinacji męskoosobowej

1. Nazwiska zakończone na spółgłoskę miękką, -l i -j oraz na -o poprzedzone głoską miękką  odmieniają się jak rzeczownik dziadunio: Kocoń, Koconia, Koconiowi / Dunaj, Dunaja, Dunajowi / Bunio, Bunia, Buniowi.

2. W odmianie nazwisk wielosylabowych  zakończonych na -eń lub -eć pomija się e w przypadkach zależnych (Kopeć, Kopcia, Kopciowi), a w przypadku jednosylabowych zachowuje się e (Zbień, Zbienia, Zbieniowi).

3. Nazwiska zakończone na -c, -cz, -dż, -sz, -ż odmieniają się jak rzeczownik piekarz: Szolc, Szolca, Szolcowi / Tracz, Tracza, Traczowi / Parysz, Parysza, Paryszowi.

4. Nazwiska zakończone na -k, -g, -ch odmieniają się jak rzeczownik rolnik: Stańczyk / Stańczyka/ Stańczykowi / Piróg, Piroga, Pirogowi / Zych, Zycha, Zychowi.

5. Nazwiska zakończone na spółgłoskę twardą odmieniają się jak rzeczownik

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 3 =
Ostatnio komentowane
wow
lika • 2021-12-05 17:24:11
Pewien błąd się wkradł. "W 1912 r. Byron wygłosił w Izbie Lordów przemówienie" sta...
Ruda • 2021-12-05 16:35:07
Łatwo
bynio • 2021-12-05 15:42:03
T
Jack • 2021-12-05 13:16:14
ok
Shrek • 2021-12-04 18:50:37