Józef Ignacy Kraszewski - biografia i twórczość - strona 2

funkcje m.in. dyrektora Teatru Żytomierskiego (od 1856 roku), dyrektora Klubu Szlacheckiego i prezesa Towarzystwa Dobroczynności, zyskując jednocześnie coraz większą sławę jako pisarz.

W 1858 roku odbył podróż po Europie Zachodniej, odwiedzał też kilkakrotnie Odessę i Warszawę, do której przeniósł się w 1861 roku. Redagował tutaj „Gazetę Codzienną” Leopolda Kronenberga, na łamach której głosił postulaty reform, jakich skutki miał okazję obserwować w czasie podróży zagranicznych. Pod koniec stycznia 1863 roku z powodu swoich poglądów został zmuszony do opuszczenia Warszawy i udał się do Drezna, gdzie zajął się pomocą dla pozostających na emigracji powstańców styczniowych. Tworzył również powieści o tematyce powstańczej wydawane pod pseudonimem Bogdan Bolesławita, a od 1865 roku współpracował z tworzonym we Lwowie pismem „Hasło”. Kraszewski nie dostał jednak wizy na pobyt we Lwowie. „Hasło” stanowiło też forum raczej konserwatywnych poglądów, dlatego współpraca nie trwała długo, a samo pismo upadło po kilku miesiącach.

W 1866 roku Kraszewski został obywatelem Krakowa, a niedługo później podjął starania o objęcie Katedry Literatury Polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, przegrał

Polecamy również:

  • Stara baśń - streszczenie

    TOM I Rozdział I Wiosenny, wczesny poranek. Konie pasące się na łące najwyraźniej wyczuły nieprzyjaciela, bo zaczęły głośniej rżeć i ryć kopytami o ziemię. Z szałasu ukrytego w gęstwinie liści wychylił się rudy mężczyzna. Podszedł do koni i rozejrzał się dookoła, ale nie zauważył niebezpieczeństwa. Wrócił do... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 1 =
Ostatnio komentowane
wow
lika • 2021-12-05 17:24:11
Pewien błąd się wkradł. "W 1912 r. Byron wygłosił w Izbie Lordów przemówienie" sta...
Ruda • 2021-12-05 16:35:07
Łatwo
bynio • 2021-12-05 15:42:03
T
Jack • 2021-12-05 13:16:14
ok
Shrek • 2021-12-04 18:50:37