Opis siebie po angielsku

Self description (1)

Hi. My name is Alicia. I'm 13 years old. I come from England. My mother is Polish and my father is English. They are both doctors. We live in a small house in London. I speak 3 languages: Polish, English and Spanish.

I have got blue eyes and short, black, curly hair. I'm thin and quite tall. People say that I look like my mum when she was younger. I usually wear casual clothes – blue jeans and funny T-shirts. I'm very lively and hard-working.

I like dancing and sports (especially handball and swimming). In my free time I usually go to the cinema and meet my friends. My best friend's name is Anna. She is Polish and lives in Krakow. We regularly exchange emails and meet on holidays.

Opis siebie (1) - tłumaczenie

Cześć. Nazywam się Alicja. Mam 13 lat. Pochodzę z Anglii. Moja mama jest Polką, a tata Anglikiem. Oboje są lekarzami. Mieszkamy w małym domu w Londynie. Znam trzy języki: polski, angielski i hiszpański.

Mam niebieskie oczy i krótkie, czarne, kręcone włosy. Jestem szczupła i całkiem wysoka. Ludzie mówią, że przypominam mamę, gdy była młodsza. Zwykle noszę tzw. codzienne ubrania – niebieskie jeansy i zabawne koszulki.

Lubię taniec i sporty (w szczególności piłkę ręczną i pływanie). W wolnym czasie zwykle chodzę do kina i spotykam się z przyjaciółmi. Moja najlepsza przyjaciółka nazywa się Anna. Ona jest Polką i mieszka w Krakowie. Wymieniamy regularnie emaile i spotykamy się w wakacje.

DICTIONARY – SŁOWNICZEK
My name is... - Nazywam się...
I'm ... years old – Mam ... lat.
to come from – pochodzić
to live – mieszkać
to speak – mówić
languages – języki
Polish – polski
English – angielski
Spanish – hiszpański
blue eyes – niebieskie oczy
short – krótki
black – czarny
curly – kręcony
hair – włosy
thin – szczupły
tall – wysoki
to look like – wyglądać jak
to wear casual clothes – nosić tzw. codzienne ubrania
lively – żywy
hard-working – pracowity
to like – lubić
dancing – tańczenie
handball – piłka ręczna
swimming – pływanie
free time – czas wolny
to go to the cinema – chodzić do kina
to meet friends – spotykać przyjaciół
to exchange emails – wymieniać maile
holidays – wakacje

Self description

My name is Justyna and I come from a small town in the south of Poland. I am 25 years old. I am a very cheerful and optimistic person.

I always wanted to work in the Television industry. That is why I moved to Krakow and started studying journalism at Jagiellonian University. In 2011 I defended my M.A. thesis and finished studies. After graduation I got an apprenticeship in a local TV station. There I learned a lot about TV production, gained valuable experience and met people who helped me to develop my strengths.

At present I am working as a TV reporter. This is really stimulating and rewarding job. Although I lead a hectic life, I am full of energy and fresh ideas. Being ambitious and hard working enables me to achieve my professional goals. One day l would like to become a household name.

Opis siebie po angielsku - tłumaczenie

Mam na imię Justyna i pochodzę z małego miasta na południu Polski. Mam 25 lat. Jestem bardzo radosną i optymistyczną osobą.

Zawsze chciałam pracować w przemyśle telewizyjnym. Dlatego też przeprowadziłam się do Krakowa i zaczęłam studiować dziennikarstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2012 r. obroniłam pracę magisterską i skończyłam studia. Następnie dostałam praktyki w lokalnej stacji telewizyjnej. Nauczyłam się tam wiele na temat produkcji, zdobyłam cenne doświadczenie i spotkałam ludzi, którzy pomogli mi rozwinąć moje mocne strony.

Obecnie pracuję jako reporter telewizyjny. To bardzo stymulująca i satysfakcjonująca praca. Mimo że prowadzę intensywny tryb życia, jestem pełna energii i świeżych pomysłów. Bycie osobą ambitną i ciężko pracującą pomaga mi osiągać moje cele zawodowe. Chciałabym stać się kiedyś sławna.


DICTIONARY – SŁOWNICZEK
my name is... – mam na imię...
to come from – pochodzić z
cheerful – radosny
to defend a M.A. thesis – obronić pracę magisterską
an apprenticeship – praktyki
to gain valuable experience – zdobyć cenne doświadczenie
to develop one's strengths – rozwijać czyjeś mocne strony
a TV reporter – reporter telewizyjny
rewarding – dający satysfakcję
lead a hectic life – prowadzić intensywny tryb życia
full of energy – pełny energii
to become a household name – stać się sławnym
ambitious - ambitna

Polecamy również:

Komentarze (1)
Wynik działania 3 + 3 =
damian
2018-11-06 18:15:24
dzienki;)
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53
Witam, nie wiem czy jeszcze strona jest obsługiwana, ale chciałbym poinformować, iż ni...
• 2024-05-14 16:29:23