Jak napisać ogłoszenie o pracę po angielsku - budowa, schemat, słownictwo

Co to jest ogłoszenie o pracę - definicja

Ogłoszenie o pracę to forma wypowiedzi pisemnej, ktora ma na celu poinformować odbiorcę o możliwości podjęcia pracy na wskazanym stanowisku oraz zachęcić go do aplikowania.

Cechy i zasady tworzenia

Ogłoszenie o pracę jest krótkim tekstem, najczęściej formalnym. Co za tym idzie, nie spotkamy tutaj raczej długich, rozbudowanych zdań, ponieważ ogłoszenie o pracę powinno byc zwięzłym i precyzyjnym tekstem. Jednakże zdarzają się ogłoszenia niekonwencjonalne, a nawet humorystyczne. Tworzy się je to po to, by przyciągnąć uwagę potencjalnych pracowników.

Budowa i schemat 

1. Zwyczajowo w pierwszej części ogłoszenia o pracę pojawia się informacja o przedsiębiorstwie, które poszukuje pracownika. Zawarta jest tutaj najczęściej nazwa firmy, rok jej powstania, siedziba, profil działalności.
2. W kolejnej części możemy zapoznać się z  charakterystyką reklamowanego stanowiska pracy, czyli zdefiniowaniem jego nazwy i  przedstawieniem przyszłych obowiązkow, godzin i miejsca wykonywanej pracy.
3. Następnie zawarte są wymagania stawiane przed kandydatem, takie jak : rodzaj wykształcenia, umiejętności konieczne do wykonywania pracy, pożądane cechy osobowości.
4. Później, zwykle podawana jest lista korzyści dla pracownoka, a mianowicie może to być: zakres wynagrodzenia, pakiet świadczeń socjalnych ( np. darmowe bilety do  kina, dofinansowanie kursów językowych, prywatne ubezpieczenie medyczne )
5. W kolejnej części podawany jest sposob aplikowania o pracę ( kontakt telefoniczny, mailowy ) oraz określenie terminu zgłoszeń
6. Na zakończenie przyszły pracodawca żegna czytelników i wyraża nadzieję na otrzymanie od nich zgłoszeń

Przydatne zwroty i słownictwo

A job offer - oferta pracy
To apply for the post as ... - ubiegać się o stanowisko ...
A company -  przedsiębiorstwo,  firma
A firm - firma
Due to a rapid development of our company, we are looking for ... - W związku z dynamicznym naszej firmy, poszukujemy ...
Currently, we are searching for ... - Obecnie poszukujemy ...
We are hiring now! - Szukamy pracowników!
The company was established in ... by ... - Firma została założona w ... przez ...
A CEO - prezes
An owner - właściciel
Our company specializes in ... - Nasze przedsiębiostwo specjalizuje się w ...
Our main intrest is ... - Głównie koncentrujemy się na ...
Since ... we have grown into a multinational company producing/ speciakizing in ... - Od ... rozwinęliśmy się w duże międzynarodowe przedsiębiorstwo produkujące/ specjalizujące się w ...
Your main duties will be ... - Do twoich głównych obowiązków będzie należało ...
You will be responsible for ... - Będziesz odpowiedzialny za ...
Your task will be to ... - Twoim zadaniem będzie ...
You will be in charge of ... - Będziesz odpowiedzialny za ...
The perfect candidate should ... - Idealny kandydat powinien ...
To hold a certificate in English  - Być w posiadaniu certyfikatu z języka angielskiego
To be fluent in ... - Być biegłym w ...
To have a great knowledge of ... - Posiadać doskonałą wiedzę z zakresu ...
BA/MA  studies in ... - studia licencjackie/ magisterskie
To be able to wirk under time pressure - potrafić pracować pod presją czasu
To cope with stress/ stressful situations - radzić sobie ze stresem/ stresującymi sytuacjami
To act ad hoc - reagować na zaistniałe sytuacje
To be preapated for unexpected situations - być przygotowanym na nadejście nieprzywidzianych sytuacji
Benefits - korzyści
A lunch card - karta uprawniająca do otrzymywania obiadu
To work in a friendly environment - pracować w przyjaznym środowisku
Wage - wypłata wypłacana co tydzień
Salary - wypłata wypłacana co miesiąc
A recruitment process - proces rekrutacyjny
If youre interested in this offer, send us your CV - Jeśli jesteś zainteresowany tą ofertą, wyślij nam swoje CV
Till ... - Do ...
We look forward to hearing from you. - Oczekujemy na kontakt z twojej strony
We hope to hear from you soon. - Mamy nadzieję, że się do nas wkrótce odezwiesz

Polecamy również:

  • Przykładowe ogłoszenie o pracę

    Job offer - Secretary/Team Assistant in CHAMPIONS INTERNATIONAL COMPANY  Company profile CHAMPIONS INTERNATIONAL COMPANY was etablished in 1992 by John Smith in New York, and since then it has grown into a large, widely-recognized firm. We specialize in designing and producing toys in our factory plants... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 3 =
Ostatnio komentowane
Mickiewicz lubi w dvpe
• 2023-10-03 08:34:52
W pytę
• 2023-10-02 16:34:41
okokoksporekcoty
• 2023-10-02 11:44:09
nudne to
• 2023-10-01 11:52:10