Szmalcownik - definicja

Szmalcownikami określa się osoby, które w czasie II wojny światowej rabowały i szantażowały ukrywających się przed Niemcami Żydów i pomagających im Polaków. Słowo „szmalcownik” pochodzi od „szmalcu” (niem. schmalz), który w gwarze złodziejskiej oznacza łapówkę lub pieniądze.

Szmalcownicy zaczęli działać na większą skalę po 1942 roku, kiedy zaczęto likwidować getta. Działania te były powszechnie potępiane, jednak Podziemne Państwo Polskie, z racji trudności udowodnienia winy, początkowo zwykle nie karało szmalcowników, w odróżnieniu do donosicieli. Określenie „szmalcownik” pojawiało się jedynie w języku potocznym, nie używano go oficjalnie w języku prawa. Działania szmalcowników najczęściej były spowodowane chęcią wzbogacenia się. Współpracowali oni z granatowymi policjantami i dozorcami domów, którzy mogli posiadać informacje o miejscu ukrycia Żydów. Wielu z nich było również niemieckimi konfidentami. Szantaż był dla nich bardziej opłacalny niż wydanie Żydów Niemcom, za co również mogli otrzymać nagrodę pieniężną.

Trudno oszacować liczbę szmalcowników i ich ofiar. Najczęściej zostawali nimi mężczyźni w średnim wieku. W latach 1943-1944 nastąpiło nasilenie akcji wymierzonych przeciwko szmalcownikom. Jednak miało to niewielki wpływ na liczbę szantaży i denuncjacji. Szmalcownicy funkcjonowali we wszystkich krajach okupowanych przez wojska III Rzeszy. Również władze Polski Ludowej uznały ich za przestępców.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 2 =
Ostatnio komentowane
to 6
• 2022-05-25 18:28:33
js2115
• 2022-05-25 16:06:43
Punkt 3. Nie jest to prawda. Modlitwa w INTENCJACH Ojca Świętego. To znaczy, że modlimy...
• 2022-05-24 15:08:48
Git
• 2022-05-23 19:46:38