Struktura terytorialna Rzeczpospolitej Obojga Narodów - podział ziem

Termin Rzeczpospolita Obojga Narodów odnosi się do państwa istniejącego od momentu podpisania unii lubelskiej w roku 1569 do III rozbioru polski w 1795 roku. Rzeczpospolita Obojga Narodów składała się z dwóch części: Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Korona dzieliła się na dwie prowincje: wielkopolską obejmującą także Prusy Królewskie i Mazowsze oraz małopolską, w obręb której wchodziły także Ruś Czerwona i Ukraina.

Do prowincji wielkopolskiej należały następujące województwa

- poznańskie

- kaliskie

- gnieźnieńskie

- sieradzkie

- łęczyckie

- brzeskokujawskie

- inowrocławskie

Mazowsze (województwa)

- rawskie

- mazowieckie

- płockie

Prusy Królewskie (województwa)

- chełmińskie

- malborskie

- pomorskie

- Księstwo Warmińskie

Do prowincji małopolskiej należały następujące województwa

- krakowskie

- sandomierskie

- lubelskie

- podlaskie

Ruś (województwa)

- ruskie ( ziemia lwowska, przemyska, sanocka, halicka, chełmska)

- bełskie

- podolskie

- wołyńskie

- kijowskie

- bracławskie

- czernichowskie

W obręb Wielkiego Księstwa Litewskiego należały następujące ziemie (województwa)

- wileńskie

- trockie

- Księstwo Żmudzkie

- nowogródzkie

- mińskie

- brzeskokujawskie

- witebskie

- połockie

- mścisławskie

- smoleńskie

Innymi terytoriami zależnymi od Rzeczpospolitej Obojga Narodów były

- Inflanty (województwa) - wendeńskie, parnawskie, dorpackie, inflanckie z Dyneburgiem

- Księstwo Siewierskie będące domeną biskupów krakowskich

Lenna

- Księstwo Kurlandii i Semigalii (Kurlandia, Semigalia, Nowa Kurlandia, Wyspa Kunta Kinteh, powiat piltyński)

Każde województwo składało się z powiatów.

Struktura terytorialna Rzeczpospolitej Obojga Narodów - podział ziem

Podział administracyjny. Stan prawny na 1619 rok

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 1 =
Ostatnio komentowane
s
s • 2021-06-15 19:13:42
lkasDJFNLA;SKDFJ;LAKsdfj
Nie jestem maszyną • 2021-06-15 17:45:13
.
Gggg • 2021-06-15 10:56:10
x - wpis został poprawiony, pozdrawiamy :)
ADMIN • 2021-06-15 06:34:20
Mudnok - poprawione, pozdrawiamy :)
ADMIN • 2021-06-15 06:37:39