Pizystrat - kim był, reformy, tyrania

Podczas formowania się demokracji ateńskiej, początkowo dominującą siłę w polis stanowiła arystokracja. Jej rządy doprowadziły część społeczeństwa do wielkich zadłużeń, za które następnie sprzedawano ich w niewole. Pierwszą osobą która wprowadzała reformy w Atenach, mające na celu zażegnie niezadowolenia społecznego, był jeden z archontów (jeden z dziewięciu najwyższych urzędników w Atenach) – Drakon. Jednak prawo nazywane od jego imienia drakońskim, nie rozwiązało problemów ateńczyków, którzy polecili Solonowi ułożenie nowego prawa. Pomimo, iż dzięki reformą Solona, zniwelowano długi oraz odkupiono sprzedanych w niewole ateńczyków, niezadowolenie społeczne pozostawało niezmienne. Po Solonie, któremu nie udało się ostatecznie osiągnąć równowagi w państwie, władze przejął Pizystrat.

Pizystrat – Pochodzenie

Pizystrat urodził się w Atenach ok. 610 roku p.n.e.. Dynastia Pizystratydów do której należał wraz ze swoimi synami - Hipparchos i Hippiasz, rządziła w Atenach około 35 lat (do roku 510 p.n.e.). Ich panowanie określa się jako rządy tyranów.

Pizystrat był synem Hipokratesa, krewnym Solona (ze strony matki), jego rządy w Atenach datuje się na 561 – 527 r. p.n.e.. Czas jego panowania określa się rządami tyrana, ze względu na charakter władzy jaką posiadał – jego władza zbliżona była do królewskiej, pełnił również funkcje najwyższego kapłana w ateńskim polis.

Pizystrat przejął władze głównie dzięki najuboższej części społeczeństwa ateńskiego, w szczególności diakroi (małorolnych górali). Przejęcie władzy miało się odbyć, oprócz poparcia ludu również za sprawą armii najemników. Inne wersja wydarzeń podaje, że Pizystrat miał upozorować zamach na własne życie, po którym przyznano mu osobistą gwardie, którą wykorzystał do przejęcia władzy.

Pizystrat – Reformy

Tyran przedstawiał się jako obrońca ludu w walce z oligarchią – arystokracją. Zabrał arystokratom ziemię, którą następnie oddał ubogim rolnikom. Dla polepszenia ich sytuacji dodatkowo wprowadził pożyczki państwowe oraz ulgi podatkowe. W swych reformach Pizystrat dążył do centralizacji państwowej – ustanowił stałą armie oraz wprowadził na terenie całego państwa podatek dochodowy. Okres jego rządów określa się często jako złoty wiek.

Pizystrat w swoich działaniach popierał rozwój kultury oraz sztuki – jawił się jako mecenas sztuk pięknych. W trakcie jego rządów zostały po raz pierwszy zebrane i spisane Iliada i Odyseja oraz w Atenach powstał w tym czasie dramat grecki.

Z jego rozkazu zbudowano nowe wodociągi w Atenach oraz wzniesiono liczne świątynię Ateny na Akropoli, Dionizosa, a w Eleusis świątynię Demeter. Oprócz tego, za jego czasów wprowadzono dwa nowe święta państwowe – Wielkie Dionizje oraz Panatenaje, obchodzone ku czci Ateny.

Ustrój wprowadzony, przez Pizystrata nie utrwalił się jednak w Atenach. Głównie z powodu ludu, który domagał się rozszerzenia posiadanych praw oraz wprowadzenia równości wobec prawa. Po jego śmierci w roku 527 p.n.e., rządy przejął jego syn Hipparchos, który po interwencji ze strony Sparty musiał opuścić Ateny.

Polecamy również:

 • Demokracja ateńska - definicja, na czym polegała, cechy, funkcjonowanie

  Demokracja Ateńska była formą ustroju państwowego, którego początki związane są z reformami władcy, za rządów którego Ateny osiągnęły jeden z najświetniejszych okresów swojej historii – Peryklesa (ok. 500 – 429 r. p.n.e.). Demokracja Ateńska osiągnęła swoją pełnię w V w.... Więcej »

 • Organy władzy i urzędy w Atenach

  W VIII wieku Ateny, jedno z potężniejszych greckich polis (miast – państw), przeżywały nie spotykany do tej pory rozkwit we wszystkich dziedzinach życia. Jedną z przyczyn była charakterystyczna struktura społeczna, gdzie podstawą jego funkcjonowania był ustrój polityczny oparty na władzy sprawowanej... Więcej »

 • Perykles - kim był? Biografia, dokonania, reformy Peryklesa

  Perykles (gr. Περικλῆς Perikles – otoczony chwałą), urodził w około roku 495 p.n.e., w starożytnych Atenach. Był synem Ksantipposa, ze strony matki Agaristy wywodził się z rodu Alkmeonidów.  Więcej »

 • Drakon - kim był, reformy. Drakońskie prawa - znaczenie, pochodzenie

  Drakon pochodził prawdopodobnie z jednego z najstarszych rodów szlacheckich. W roku 621 p.n.e., został wybrany na jednego z dziesięciu archontów – najwyżsi urzędnicy w starożytnych Atenach. W tym samym roku polecono mu spisanie prawa zwyczajowego oraz uregulowanie porządku prawnego polis. Więcej »

 • Klejstenes - kim był, reformy, historia

  Pierwszymi zmianami na drodze do formowania się demokracji ateńskiej, wprowadził Solon wraz ze swoimi reformami. Podzielił społeczeństwo na cztery klasy, do której przynależało się pod względem majątku oraz utworzył tzw. rade czterystu – najwyższy ówczesny organ władzy starożytnych Aten. Pomimo... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 1 =
Ostatnio komentowane
89403W6-7 V
• 2023-12-04 19:43:59
xd
• 2023-12-04 17:29:10
ddd
• 2023-12-04 16:34:33
.
• 2023-12-04 08:09:37
ja chce biografie
• 2023-12-03 17:07:01