Klejstenes - kim był, reformy, historia

Pierwszymi zmianami na drodze do formowania się demokracji ateńskiej, wprowadził Solon wraz ze swoimi reformami. Podzielił społeczeństwo na cztery klasy, do której przynależało się pod względem majątku oraz utworzył tzw. rade czterystu – najwyższy ówczesny organ władzy starożytnych Aten. Pomimo zmian zaproponowanych przez Solona, nie udało mu się osiągnąć stabilizacji w polis, ani zażegnać konfliktów wewnętrznych między arystokracją, a najbiedniejszymi obywatelami Aten. Po jego śmierci rządy w Atenach przejęli Tyrani – Pizystrat oraz jego synowie Hipparchos i Hippiasz. Po okresie rządów tyranów, faktyczną władzę w Atenach przejął człowiek, który stworzył podstawy dojrzałej demokracji Ateńskiej – Klejstenes.

Klejstenes – Pochodzenie

Klejstenes (gr. Κλεισθένης Kleisthenes) – żył na przełomie VI i V w. p.n.e., pochodził z rodu Alkmeonidów. W 510 r. p.n.e. Klejstenes przyczynił się do obalenia tyranii w starożytnych Atenach, a po wygraniu politycznej rywalizacji ze zwolennikiem tyranii Isagorasem, przeprowadził w latach 508 - 507 p.n.e. reformy, będące kontynuacją reform Solona. Swoje rządy oparł na ludzie (demos), usunął przy tym z kraju arystokratycznych przywódców.

 

 

 

 

 

Klejstenes - Reformy

Wszelkie podziały na ludy, rody czy też bractwa, zostały zastąpione od tej pory przez reformy Klejstenesa podziałem administracyjnym. Attykę podzielono na trzy główne okręgi – część właściwa miasta, wybrzeże oraz śródlądzie.

Podstawową jednostką terytorialną stały się fyle. Klejstenes wprowadził podział polis na 10 takich jednostek terytorialnych, z czego każda nosiła nazwę herosa ateńskiego – miało to na celu zmniejszenie roli arystokracji w Atenach.

Klejstenes rozbudował radę czterystu stworzoną przez Solona – od tej pory według podziału administracyjnego – wprowadzonego przez Klejstenesa, na 10 okręgów (fyle), z każdego z nich miało pochodzić pięćdziesięciu przedstawicieli, tworząc tym samym najważniejszy organ władzy ateńskiego polis – Radę Pięciuset.

Oprócz tego Klejstenes wprowadził również urząd stratega – było ich dziesięciu, wybieranych przez głosowanie i mogących pełnić swoje funkcje nieograniczoną liczbę razy.

Szczególną cechą zmian wprowadzonych przez Klejstenesa, była procedura ostracyzmu – nazywana też sądem skorupkowym. Zgromadzenie obywateli, raz w roku decydowało o uruchomieniu procedury. Polegała ona na zapisaniu na glinianej skorupie imienia osoby, która miała by zagrażać całej wspólnocie, według innego obywatela. Obywatel na którego padła największa liczba głosów, szedł na dziesięcioletnie wygnanie, nie tracąc przy tym majątku ani praw.

Polecamy również:

 • Demokracja ateńska - definicja, na czym polegała, cechy, funkcjonowanie

  Demokracja Ateńska była formą ustroju państwowego, którego początki związane są z reformami władcy, za rządów którego Ateny osiągnęły jeden z najświetniejszych okresów swojej historii – Peryklesa (ok. 500 – 429 r. p.n.e.). Demokracja Ateńska osiągnęła swoją pełnię w V w.... Więcej »

 • Organy władzy i urzędy w Atenach

  W VIII wieku Ateny, jedno z potężniejszych greckich polis (miast – państw), przeżywały nie spotykany do tej pory rozkwit we wszystkich dziedzinach życia. Jedną z przyczyn była charakterystyczna struktura społeczna, gdzie podstawą jego funkcjonowania był ustrój polityczny oparty na władzy sprawowanej... Więcej »

 • Perykles - kim był? Biografia, dokonania, reformy Peryklesa

  Perykles (gr. Περικλῆς Perikles – otoczony chwałą), urodził w około roku 495 p.n.e., w starożytnych Atenach. Był synem Ksantipposa, ze strony matki Agaristy wywodził się z rodu Alkmeonidów.  Więcej »

 • Drakon - kim był, reformy. Drakońskie prawa - znaczenie, pochodzenie

  Drakon pochodził prawdopodobnie z jednego z najstarszych rodów szlacheckich. W roku 621 p.n.e., został wybrany na jednego z dziesięciu archontów – najwyżsi urzędnicy w starożytnych Atenach. W tym samym roku polecono mu spisanie prawa zwyczajowego oraz uregulowanie porządku prawnego polis. Więcej »

 • Pizystrat - kim był, reformy, tyrania

  Podczas formowania się demokracji ateńskiej, początkowo dominującą siłę w polis stanowiła arystokracja. Jej rządy doprowadziły część społeczeństwa do wielkich zadłużeń, za które następnie sprzedawano ich w niewole. Pierwszą osobą która wprowadzała reformy w Atenach, mające na celu zażegnie... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 2 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42