Organizacja Ukraińskiej Armii Powstańczej

Podstawową jednostką wojskową UPA była sotnia, czyli kompania. Dzieliła się ona na trzy czoty, czyli plutony. Czoty z kolei dzieliły się na trzy roje, czyli drużyny. W obrębie roju występowały dwa łanki, czyli sekcje. Łanka zaś liczyła od 4 do 6 żołnierzy. Rój zaś liczył 8-12 osób. Żołnierze uzbrojeni byli w rkm-y (ręczny karabin maszynowy), pistolety maszynowe (pm) i karabiny. W sotni występował tzw. poczet dowódcy złożony z pracownika politycznego, sanitariusza, łączników, szefa sotni, zwiadowców oraz pododdziału ciężkiej broni piechoty. Mimo, ze sotnia powinna według rachunków liczyć nie więcej niż 163 osoby, to często zdarzało się że liczyła nawet 200 osób. Od jesieni 1944 roku sotnie liczyły 100-130 osób, a dwa lata później już o połowę mniej.

Stopniami stosowanymi w UPA były

- striłeć (szeregowy)

- starszyj striłeć (starszy szeregowy)

- wistun (kapral)

- starszyj wistun (plutonowy)

- buławnyj (sierżant)

- starszyj buławnyj (starszy sierżant)

- chorunżyj (chorąży)

- porucznyk (porucznik)

- sotnyk (kapitan)

- major

- pidpołkownyk (podpułkownik)

- połkownyk (pułkownik)

- henerał-chorunżyj (generał brygady)

- henerał-porucznyk (generał dywizji)

- henerał-połkownyk (generał broni)

Struktura UPA do 1943 roku

Pierwszym dowódcą został Dmytro Klaczkiwski. Z końcem 1943 roku UPA składała się z czterechokręgów wojskowych zwanych grupami.

- Zahrawa (granica Polesia i Wołynia)

- Bohun (obwód równieński, krzemieniecki, wschodnie Podole)

- Tjutjunnyk (obwód żytomierski)

- Turiw (obwód wołyński)

Na terenach Galicji Wschodniej działała Ukraińska Narodowa Samoobrona, która w grudniu 1943 roku przekształciła się w UPA. Liczyła 8 grup:

- Baszta (Lwów i okolice)

- Buh (obwód lwowski)

- Łysonia (obwód tarnopolski)

- Howerlia (obwód stanisławowski)

- Makiwka (obwód drohobycki)

- „Sian“ (powiaty leski, przemyski, jarosławski)

- Suczawa (Bukowina)

- Sribna (Ukraina Zakarpacka)

Reorganizacja w 1943 roku

W listopadzie 1943 roku struktura UPA uległa reorganizacji. Głównym dowódcą został RomanSzuchewycz.W ramach reorganizacji powstała UPA-Północ (dotychczasowa UPA działająca na Polesiu i Wołyniu) składająca się z trzech okręgów wojskowych. W Małopolsce Wschodniej z kolei powstała UPA-Zachód złożone z czterech okręgów wojskowych, które dzieliły się dodatkowo na odcinki Odcinki Taktyczne (TW). Powstała także UPA-Południe, z grup działających na terenach obwodu rówieńskiego. Złożona była ona z trzech okręgów wojskowych.

Struktura dowódcza UPA:

- Główny Sztab Wojskowy

- sztaby terytorialne UPA

- sztaby WO

Dzieliły się one z kolei na siedemzarządów: rozpoznawczy, operacyjny, personalny, wyszkolenia, zaopatrzenia, inspektorów wojskowych i wychowania politycznego.

Tak w skrócie przedstawiał się struktura Ukraińskiej Powstańczej Armii od momentu jej powstania w 1942 roku.

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 3 =
Ostatnio komentowane
fajne
szenino anino • 2020-11-23 20:48:13
Bardzo przydatne :))
Milka • 2020-11-23 17:28:48
twitch.tv/ewroon
POG • 2020-11-23 14:37:35
Dobre ale ja tego nie wiedziałem
Szymon • 2020-11-23 14:33:33
fajny
Alek • 2020-11-23 11:13:48