Wiązania peptydowe – przykłady, powstawanie

W przypadku peptydów wiązanie amidowe utworzone między dwoma cząsteczkami aminokwasów w reakcji polikondensacji nosi nazwę wiązania peptydowego. Przykładowa reakcja polikondensacji podana jest na poniższym rysunku.

 

W jej wyniku powstaje dipeptyd Phe-Thr (fenyloalanina-treonina). W momencie utworzenia peptydu z aminokwasów mówimy, że peptyd jest zbudowany z reszt aminokwasowych - czyli fragmentów aminokwasów, które pozostały po wydzieleniu wody. Warto zwrócić uwagę, że w zaprezentowanej reakcji aminokwas treonina "donujący" do wiązania peptydowego grupę aminową traci proton podczas gdy aminokwas fenyloalanina oddaje grupę hydroksylową. Wiązanie kowalencyjne między karboksylowym atomem węgla a azotem z grupy nitrowej ma częściowy charakter wiązani podwójnego, co zostało dowiedzione na podstawie badań rentgenograficznych. W rezultacie oprócz atomów węgla i azotu zaangażowanych w wiązanie peptydowe również tlen z grupy karboksylowej oraz wodór z grupy aminowej leżą w jednej płaszczyźnie. Przyjmuje się, że atom tlenu z grupy karboksylowej jest dokładnie po przeciwnej stronie względem atomu wodoru z grupy aminowej, natomiast w rzeczywistych białkach ten idealny obraz czasami ulega zachwianiu poprzez nieznaczne wychylenie jednego z atomów z płaszczyzny wiązania peptydowego.

Reakcją, która wykrywa obecność wiązania peptydowego w mieszaninie, jest reakcja biuretowa. Polega ona na dodaniu do analizowanej próbki roztworu silnej zasady (KOH lub NaOH) oraz siarczanu miedzi (II) (CuSO4). Jeżeli w badanym roztworze znajdują się związki zawierające wiązania peptydowe umiejscowione obok siebie (przynajmniej dwa), to roztwór zmienia barwę z niebieskiej na fioletową. Wynika to z powstania anionowych związków kompleksowych jonu Cu2+ z dwiema grupami peptydowymi.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 3 =
Ostatnio komentowane
kys(keepurselfsafe)
• 2024-02-28 14:36:21
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44
Ok
• 2024-02-27 09:29:45
sztosik
• 2024-02-26 11:49:29