Jak dzieli się roztwory?

Roztwory to mieszaniny substancji, składające się z fazy rozproszonej i rozpraszającej (rozpuszczonej i rozpuszczającej). Mogą być układami dwóch lub więcej związków chemicznych. Powstają dzięki ruchliwości cząsteczek i dążenia układu do jak największej entropii (nieuporządkowania). Roztwory można podzielić na kilka grup.

Ze względu na stan skupienia, wyróżnia się roztwory:

- gazowe - mieszaniny gazów,

- ciekłe - mieszaniny cieczy lub cieczy i ciał stałych,

- stałe - np. kryształy mieszane.

Ze względu na rozróżnialność poszczególnych faz roztwory dzieli się na:

- roztwory właściwe - średnica cząstek rozproszonych jest mniejsza niż 10-9 m,

- koloidy - średnica cząstek rozproszonych znajduje się w przedziale 10-9 - 10-7 m,

- zawiesinyśrednica cząstek rozproszonych jest większa od 10-7 m.

Polecamy również:

 • Rozpuszczalność soli

  Rozpuszczalność soli, oznaczana zwykle symbolem Rw, to maksymalna ilość soli, jaką można rozpuścić w określonej (np. 100g) ilości rozpuszczalnika, w danej temperaturze. Więcej »

 • Chemia ciała stałego

  Chemia ciała stałego to dział chemii nieorganicznej zajmujący się badaniem oddziaływań w ciele stałym oraz jego strukturą wewnetrzną. Więcej »

 • Polarność cząsteczek

  Polarność to własciwość cząsteczki wynikająca z niezerowego wypadkowego momentu dipolowego. Dipol elektryczny to układ dwóch punktowych ładunków elektrycznych, równych co do wartości o przeciwnym znaku (+ρ, -ρ) i znajdujących się w odległosci l od siebie odległość ta dla cząsteczek jest... Więcej »

 • Kwasy i zasady – wzory, właściwości, otrzymywanie i zastosowanie

  Kwasy oraz zasady to jedne z podstawowych grup związków w chemii. W przyrodzie występuje wiele kwasów np. cytrusy zawierają kwas cytrynowy nadający im kwaśny smak. W jadzie mrówek oraz liściach pokrzyw znajduje się natomiast kwas mrówkowy. Zasady występują natomiast w mydle, proszkach... Więcej »

 • Pierścień – chemia

  W chemii wystepuje ogromna ilość zróżnicowanych związków pierscieniowych, moga one być zbudowane wyłącznie z węgla i wodoru jak benzen czy cykloheksan, jednak największą różnorodnoscią cechują się układy heterocykliczne takie jak pirydyna, morfolina, piran, tiofen itp. Wszystkie wyżej... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 4 =
Ostatnio komentowane
8
• 2023-05-31 11:24:57
młody wolaaaaaaaaaaa
• 2023-05-30 19:51:05
cguj
• 2023-05-30 19:16:31
fxhbn
• 2023-05-30 14:57:44
Nic
• 2023-05-30 14:48:17