Subkultury młodzieżowe i sekty - porównanie - WOS

Dla wielu osób uczestnictwo młodzieży w subkulturze jest zjawiskiem negatywnym, niosącym znaczne zagrożenia. Oczywiście zależnie od wybranej subkultury, może się z tym wiązać pewne ryzyko, jednak trzeba pamiętać, że subkultura nie jest tożsama z sektą – organizacją, które bardzo silnie może wpłynąć na umysł i zachowanie swoich członków.

Subkultura to grupa społeczna najczęściej zakładana przez osoby młode, która wyróżnia się pewnymi obyczajami, ideologią i formami ekspresji, które odbiegają od tych uznawanych przez obowiązującą kulturę i normy społeczne. W tym rozumieniu subkultura jest pewnym sposobem na zaspokojenie potrzeby celu, poczucia zrozumienia i przynależności, poczucia własnej wartości, które to są bardzo ważne dla dorastających chłopców i dziewczyn. Bardzo często uczestnictwo w danej subkulturze nie wymaga od jej członków realizacji określonych obowiązków, choć oczywiście różnicuje się to zależnie od danego środowiska. W wielu wypadkach może być tak, że subkultura (a raczej jej członkowie na nieco wyższych „stanowiskach”) zacznie wymagać od swoich członków określonych działań, manipulować nimi itp.

Sekta to także odmiana grupy społecznej, nie jest ona jednak spontanicznym ruchem, lecz najczęściej swego rodzaju stowarzyszeniem założonym przez jedną osobę najczęściej ze względów religijnych, choć wyróżnia się również sekty o charakterze ekonomicznym. W sekcie dochodzi do bardzo dużej manipulacji członkami, którzy odczuwają bardzo silną więź emocjonalną z założycielem i głoszoną przez niego „prawdą”. Sekty również stanowią odpowiedź na ludzkie poczucie zagubienia, w ważny sposób różnią się jednak od subkultury, podstawowe różnice to:

- najczęściej mają (jak wspomniano) charakter religijny (subkultury tworzą się raczej w odniesieniu do sytuacji społecznej, a nie religii jako takiej),
- sekty posiadają założyciela, często także jasną hierarchię członków, czego nie ma w subkulturze,
- sekty wymagają od swoich członków znacznego zaangażowania (emocjonalnego, finansowego) itp., czego zwykle nie obserwuje się w przypadku subkultur,
- w przypadku sekt członkami może zostać człowiek w każdym wieku, subkultury natomiast są rozwiązaniem przede wszystkim dla osób młodych.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 2 =
Ostatnio komentowane
Dziękuję ????
• 2024-05-27 05:14:55
y
• 2024-05-26 09:41:20
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16