Subkultury młodzieżowe i sekty - porównanie - WOS

Dla wielu osób uczestnictwo młodzieży w subkulturze jest zjawiskiem negatywnym, niosącym znaczne zagrożenia. Oczywiście zależnie od wybranej subkultury, może się z tym wiązać pewne ryzyko, jednak trzeba pamiętać, że subkultura nie jest tożsama z sektą – organizacją, które bardzo silnie może wpłynąć na umysł i zachowanie swoich członków.

Subkultura to grupa społeczna najczęściej zakładana przez osoby młode, która wyróżnia się pewnymi obyczajami, ideologią i formami ekspresji, które odbiegają od tych uznawanych przez obowiązującą kulturę i normy społeczne. W tym rozumieniu subkultura jest pewnym sposobem na zaspokojenie potrzeby celu, poczucia zrozumienia i przynależności, poczucia własnej wartości, które to są bardzo ważne dla dorastających chłopców i dziewczyn. Bardzo często uczestnictwo w danej subkulturze nie wymaga od jej członków realizacji określonych obowiązków, choć oczywiście różnicuje się to zależnie od danego środowiska. W wielu wypadkach może być tak, że subkultura (a raczej jej członkowie na nieco wyższych „stanowiskach”) zacznie wymagać od swoich członków określonych działań, manipulować nimi itp.

Sekta to także odmiana grupy społecznej, nie jest ona jednak spontanicznym

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 2 =
Ostatnio komentowane
w
ldwjnd • 2021-07-27 09:06:46
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39